Afstandverklaring


5 juli 2008

Vraag nummer: 5545  (oude nummer: 11007)

mag iemand plotseling begraven worden ZONDER dat de nabestaanden afstand hebben gedaan??

Antwoord:

Geachte heer,

Waar zouden nabestaanden afstand van moeten doen? Wat bedoelt u?

Als een arts de overledene heeft geschouwd en een verklaring van overlijden af heeft gegeven, kan een nabestaande - zelf of via een uitvaartondernemer - bij de gemeente een verlof tot begraven vragen en de overledene laten begraven. Hij heeft voor het begraven geen toestemming van andere nabestaanden nodig.
Nabestaanden die het hier niet mee eens zijn, kunnen naar de rechter stappen. Echter, hun eigen mening is weinig relevant. Alleen als zijn kunnen aantonen dat dat de opdrachtgever niet in overeenstemming met de wens van de overledene handelt, hebben een punt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn