Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afstandverklaring


5 juli 2008

Vraag nummer: 5545  (oude nummer: 11007)

mag iemand plotseling begraven worden ZONDER dat de nabestaanden afstand hebben gedaan??

Antwoord:

Geachte heer,

Waar zouden nabestaanden afstand van moeten doen? Wat bedoelt u?

Als een arts de overledene heeft geschouwd en een verklaring van overlijden af heeft gegeven, kan een nabestaande - zelf of via een uitvaartondernemer - bij de gemeente een verlof tot begraven vragen en de overledene laten begraven. Hij heeft voor het begraven geen toestemming van andere nabestaanden nodig.
Nabestaanden die het hier niet mee eens zijn, kunnen naar de rechter stappen. Echter, hun eigen mening is weinig relevant. Alleen als zijn kunnen aantonen dat dat de opdrachtgever niet in overeenstemming met de wens van de overledene handelt, hebben een punt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE