Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aansprakelijkheid / verantwoordelijkheid voor trauma's


17 augustus 2003

Vraag nummer: 2402  (oude nummer: 2924)

Tijdens een crematieplechtigheid van een door onze organisatie verzorgde uitvaart is er tijdens de dienst een deur enorm hard dicht gewaaid, waardoor de belangstellenden erg zijn geschrokken van deze onverwachte klap. Onze opdrachtgever geeft aan dat hierdoor zijn familieleden getraumatiseerd zijn en stellen onze organisatie (als uitvoerder) verantwoordelijk en het crematorium aansprakelijk. In een mondeling en schriftelijke reactie vanuit onze organisatie en het betreffende crematorium is onze excuses aangeboden en uitgelegd hoe het heeft kunnen gebeuren. Onze opdrachtgever is hiermee niet tevreden. Hoe moeten we de aanspakelijkheid en verantwoordelijkheid van het opgelopen trauma zien?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is dat ik aan uw e-mail adres kan zien dat u van een bekende uitvaartorganisatie uit een mij goed bekende stad bent, anders weet ik niet of ik uw vraag wel serieus zou hebben genomen. Trauma's door een dichtgewaaide deur?

In het algemeen geldt ten aanzien van (zwaar) fysiek en psychisch letsel dat iemand die een claim legt, deze ook hard moet maken aan de hand van rapportages van gespcialiseerde artsen. Maar daar zou ik in dit verband maar niet over beginnen.

De vraag van aansprakelijkheid is ├╝berhaupt alleen aan de orde als er schade is. En wat is hier de schade? Het is natuurlijk vervelend en het zal best zo zijn dat mensen zich figuurlijk dood zijn geschrokken. Maar ja, het leven is niet zonder risico's. Maar ik zie hier geen schade. En dus ook geen aansprakelijkheid van iemand ergens voor.

Ik zou betrokkene aangeven dat voor u hiermee de zaak is afgedaan en indien betrokkene een andere mening is toegedaan, hij zich kan wenden tot de Ombudsman Uitvaartwezen (http://www.uitvaart.nl/ombudsman).

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE