Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aansprakelijkheid internetuitzending


1 september 2002

Vraag nummer: 989  (oude nummer: 1321)

Wed Jul 14 19:20:34 1999

Geachte Jurist, ik hoorde op Radio Midden Nederland over de mogelijkheid een crematieceremonie te laten uitzenden via internet. Maar als zoiets fout gaat, wie is er dan aansprakelijk? Het crematorium, de uitvaartondernemer of is er geen verhaal mogelijk?

Antwoord:

Wed Jul 14 22:56:48 1999

Geachte heer of mevrouw,

Als er iets mis gaat bij een bestelde internet-uitzending van een crematie, is er natuurlijk verhaal mogelijk.
Wat de mogelijkheden zijn hangt af van de afspraken die tevoren zijn gemaakt. Ik weet niet of de CVN voorwaarden of een standaardcontract voor deze dienstverlening heeft ontworpen, maar dat mag je wel verwachten als de grootste crematoriumhouder van Nederland een dergelijke dienst aanbiedt. Dan is ook te verwachten dat men bepaalde situaties als overmacht zal uitsluiten van een eventuele schadevergoeding.

Als die afspraken niet zijn gemaakt, of er geen specifiek contract is, is er geen enkele belemmering om voor alle soorten van niet-nakoming van gerechtvaardigde verwachtingen inzake deze dienstverlening een schadevergoeding te vragen. (Overigens, als men wel een contract/voorwaarden heeft, ook, want een afwijzing moet altijd aan redelijkheid en billijkheid getoetst worden. Je hoeft niet alles te accepteren).

Het is ook mogelijk om een uitvaartondernemer, die e.e.a. regelt in het kader van de organisatie van de uitvaart, aansprakelijk te stellen. Althans, wanneer hij er uitdrukkelijk opdracht toe heeft en voor deze organisatiewerkzaamheden ook een vergoeding ontvangt. Tegenover de lusten staan ook lasten c.q. een risico. Maar de uitvaartondernemer zal waarschijnlijk afspreken dat hij niet aansprakelijk is voor tekortkomingen die niet zijn schuld zijn, maar die van derden.

Wat concreet mogelijk is (aan schade en dus aan vergoeding), is dat door menselijke of technische fouten de uitzending niet doorgaat of vertekend overkomt of dat, wanneer is afgesproken dat bijvoorbeeld de zaal met de gasten wordt gefilmd of juist niet, dergelijke afspraken niet of niet goed worden nagekomen.
Men kan dan een deel van de rekening niet betalen, of zelfs helemaal niet, of zelfs geld toe vragen als het heel erg was (want dan had men een alternatief kunnen kiezen zoals gewone foto's of een video).

In voorkomende gevallen - ik verwacht dat e.e.a. goed en zorgvuldig wordt uitgevoerd en we het dus over hypothetische gevallen hebben - hoeft men zich ook niet te bekommeren over de vraag wie men aansprakelijk stelt. U betaalt gewoon de rekening niet of deels, ongeacht van wie die komt. U moet dan wel een briefje sturen waarin u motiveert waarom u niet betaalt. Dat, om u in te dekken voor een mogelijke incassoprocedure.

mr W.G.H.M. van der Putten

14 juli 1999

--------------
Nogmaals: aansprakelijkheid internetuitzending.
Tue Jul 27 16:13:20 1999

Geachte heer of mevrouw,

Vandaag kreeg ik naar aanleiding van de vraag van de directeur van CVN Crematoria Nederland bv een exemplaar van de folder over deze dienstverlening. In de folder is opgenomen dat alleen op basis van bepaalde specificaties van de pc van de ontvanger een uitvaartplechtigheid kan worden gevolgd en dat het wel of niet tot stand komen van verbinding voor risico van de gebruiker is.
Als het al in de folder staat - die als eenzijdig niet-juridisch document zelf natuurlijk geen aansprakelijkheid uitsluit - zal in een contract zeker ook aandacht aan het uitsluiten van deze en waarschijnlijk ook andere risico's zijn besteed.

mr W.G.H.M. van der Putten

27 juli 1999

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE