Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzilvering van nalatenschap


4 april 2008

Vraag nummer: 5335  (oude nummer: 10564)

Als gemeente werden wij onlangs geconfronteerd met het overlijden van een oude (alcoholverslaafde) vrijgezel. Zijn enige broer (er zijn geen ouders meer en ook geen kinderen) wilde niets met hem van doen hebben, en wilde natuurlijk ook niet opdraaien voor de kosten van de uitvaart. Overledene had wel een testament opgemaakt; maar de nalatenschap is door alle te traceren erfgenamen verworpen.
Als gemeente hebben wij opdracht gegeven tot de begrafenis. Nu doet zich het geval voor dat wij er achter zijn gekomen dat er nog 3 polissen zijn waardoor er nog ruim voldoende geld vrij kan komen om de uitvaartkosten te kunnen gaan betalen.
Er is inmiddels een brief met het verzoek tot uitbetaling onderweg richting de verzekeringsmaatschappij. Rijst bij mij de vraag of ze mijn verzoek tot uitbetaling kunnen weigeren. En zo ja wat gebeurt er dan met deze polissen. Stel dat de polissen gewoon worden uitbetaald op de bankrekening van overleden persoon, is de bank dan verplicht om medewerking te verlenen aan de opdrachten tot betaling van de nog diverse kostenposten.
Stel dat er na betaling nog een bedrag van € 1000,-- overblijft, is dat bedrag (of een gedeelte hiervan) door de gemeente op te eisen vanwege gemaakte kosten (uren e.d.)

Ik hoor graag van u

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vraag waar de polissen recht op geven moet ik beantwoorden zoals de meeste vragen over polissen, namelijk met de woorden "Dat weet ik niet".
Er zijn vele honderden, misschien wel duizenden verzekeringen van misschien wel ruim honderd grote en kleine verzekeraars die inmiddels deels zijn gefuseerd, opgeheven, overgenomen, etc. Met allemaal andere voorwaarden. En ik ben niet helderziend. Ik weet niet wat u op uw bureau hebt liggen.

De eerste vraag is of het uitvaartverzekeringen zijn, of levensverzekeringen en wie de begunstigden zijn. Met name genoemde personen of bezorgers van de uitvaart in het algemeen. Uitvaartverzekeringen kunnen natura-verzekeringen zijn (dan had de verzekeraar waarschijnlijk de uitvaart moeten (kunnen) uitvoeren) of kapitaalverzekeringen.
Als u afschriften hebt van de polissen en de voorwaarden, kunt u zelf lezen of de uitkering beschikbaar is voor de persoon of de instantie die de uitvaart heeft geregeld en betaald. Of niet.

Het kan in ieder geval nooit kwaad als u om de uitkeringen vraagt. Vragen staat vrij en het lijkt in ieder geval redelijk dat als er een uitkering beschikbaar is of was, die nu aan de gemeente toevalt.
Als een verzekeraar het verzoek afwijst, zou ik de kwestie om advies in handen leggen van de juridische afdeling van uw gemeente. Verzekeraars roepen vaak al heel erg snel dat ze niet hoeven uitkeren. Dat is hun eerste natuur. Maar dan moeten de voorwaarden nog maar eens goed bekeken worden.

De gemeente heeft er recht op om haar kosten in verband met deze uitvaart te verhalen op de nalatenschap. Ik zie niet waarom de kosten strikt beperkt zouden moeten zijn tot de kosten van derden, zoals een uitvaartondernemer of een begraafplaats. In redelijkheid lijken mij ook eigen kosten van bijvoorbeeld eigen medewerkers van de gemeente in verband met het regelen van de uitvaart voor vergoeding in aanmerking komen. Maar niet de kosten die verband houden met het innen van de vergoeding.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >