Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ringen verkopen?


25 januari 2012

Vraag nummer: 27306

Geachte heer van der Putten,

De gemeente heeft het recht om eventuele bezittingen van overledenen te verkopen als zij opdracht heeft gegeven tot de lijkbezorging overeenkomstig artikel 21 Wet op de lijkbezorging. De opbrengst kan vervolgens worden aangewend om de kosten te dekken.
Bij ons liggen al ruim 10 jaar enkele ringen van twee overleden onvermogenden. Mogen deze ringen verkocht kunnen worden, zoals bijvoorbeeld ook gebeurd bij gevonden voorwerpen als ze een bepaalde bewaartermijn is verlopen?
Moet je de nabestaanden nog in kennis stellen dat je overgaat tot vervreemding van de eigendommen?

Dankend en vriendelijk groetend,

gemeente X

Antwoord:

Geachte heer,

Dat klopt. De gemeente mag verhalen op de nalatenschap.

Nee, mij lijkt niet dat je de nabestaanden nog in kennis moet stellen dat je overgaat tot vervreemding van de ringen. Het zijn hun eigendommen niet.
Als zij erfgenaam zouden zijn en op grond daarvan de ringen zouden opeisen, zouden ze meteen weer aangesproken kunnen worden voor de kosten van de uitvaart. Dus zouden ze ze weer in moeten leveren, kort gezegd.
Kortom, het doen van een mededeling is mijns inziens volstrekt zinloos. Het schept ook verkeerde verwachtingen. De gemeente is eigenaar van deze ringen. Ze zouden alleen aan nabestaanden verkocht kunnen worden, als die er een betere prijs voor zouden geven dan derden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >