Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten gemeentecrematie; mag dat wel?


13 augustus 2019

Vraag nummer: 58385

Broer goede vriend is onverwachts overleden. Hij woonde in een woonvorm, beschermd dus. Zijn moeder is enkele maanden geleden overleden, daar komt nog een erfenis van a 7000 pp. Andere broer niet bereikbaar. We moesten snel beslissen, mijn goede vriend had nu geen geld voor begrafenis. Dus gemeentecrematie geworden. Achteraf hoorden wij dat ze opkoper laten kopen voor zijn spullen. En of mijn vriend even een verklaring wil schrijven en tekenen waarin hij afstand doet van nalatenschap. Mijn vraag: Is hij dat verplicht? De kosten waren 1800 euro, lijkt me niet dat ze winst moeten maken toch? Wat gebeurt er zonder verklaring? Als erfenis van zijn moeder geregeld is kan het gewoon uit zijn erfenis betaald worden. vriendelijke groet C boer

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is erg lastig om een oordeel of advies te geven over een situatie waar (mij) niet alle gegevens van bekend zijn.

U schrijft dat de moeder enkele maanden geleden is overleden en dat de zonen per persoon nog een bedrag van ongeveer 7.000,- euro tegemoet zouden kunnen zien. Als dat het geval is, begrijp ik niet waarom de gemeente de crematie ├╝berhaupt regelde. Er had door de vereffenaar van de nalatenschap van moeder een voorschot betaald kunnen worden of een tijdelijke lening afgesloten kunnen worden.

De gemeente mag volgens de wet de kosten van een uitvaart verhalen op geld en de goederen van de overledene. En als dat onvoldoende is, op de erfgenamen, zoals de broer(s) van de overledene.

Als er geld uit de erfenis is of op korte termijn komt, zou ik als gemeente geen opkoper laten komen voor de verkoop van goederen van de overledene. Dan kan er gewoon betaald worden. De broers zijn volgens de wet erfgenamen van hun overleden broer en dus inmiddels eigenaren van de spullen. Die hebben er ook nog iets over te zeggen, hoe zij willen dat de kosten voldaan worden: met geld of met goederen van de overledene. De broers/erfgenamen zijn ook verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap en het in bezit nemen of verkopen of weggeven van goederen van de overledene. De gemeente behoeft en behoort zich daar niet primair meer te bemoeien.

Maar goed, ik ken de details van de situatie niet. Mijn eerste indruk is alleen dat de broers van de overledene zelf wel wat actiever hadden mogen zijn om de uitvaart zelf te regelen. Het geld zou geen probleem horen te zijn, want in principe was dat er. Dan kan men een lening afsluiten, soms bij een bank maar in dit soort situaties ook wel bij de gemeente.

Ik zie niet waarom de broers een verklaring zouden moeten tekenen om afstand te doen van de nalatenschap. Soms is het wel nodig dat erfgenamen afstand doen van de erfenis om niet zelf aansprakelijk te worden voor de door of ten behoeve van de overledene gemaakte schulden en kosten. Maar in dit geval lijkt mij dat niet aan de orde.
Als een gemeente haar kosten wil verhalen op goederen heeft ze daar het recht toe, zonder dat een erfgenaam afstand moet doen van iets. Ik kan dit dus niet verklaren.

Als de kosten van deze uitvaart ongeveer 1.800,- euro bedroegen, komt uw vriend daar goedkoop mee weg. Vaak is het duurder.
Gemeenten zijn overigens ook bevoegd om hun eigen kosten in rekening te brengen, want er gaan ook heel wat uren van ambtenaren in zitten om een en ander te regelen. Daar hoeft de belastingbetaler niet voor op te draaien. Vaak bedragen zulke kosten ook nog eens ongeveer 1.000,- euro. Als de gemeente dit niet rekent, hebben de broers een voordeeltje.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >