Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Hospice gaat (te) snel uit van gemeentelijke uitvaart


11 oktober 2017

Vraag nummer: 52320

Goedemiddag,

Vader is overleden in een hospice op zondag 8 oktober. Twee van de drie kinderen hadden al jaren geen contact (de zonen). De dochter wel en zij was voor het hospice de contactpersoon.
Vader wilde het lichaam doneren aan de medische wetenschap en had daardoor geen uitvaartverzekering afgesloten. Helaas is dit niet doorgegaan.
Na overlijden heeft de dochter aan het hospice laten weten de uitvaart niet te kunnen betalen en dat er ook geen uitvaartverzekering is. Het hospice heeft toen aangegeven dat het lichaam vervoert moest worden en dat zij daarvoor uitvaartondernemer X gaat inzetten (dit is binnen 3u na overlijden in gang gezet in een fase van emotie met veel wat op de dochter afkwam o.a. door orgaandonatie).
De ondernemer die de hospice ingezet heeft is de uitvaartondernemer waarmee de gemeente samenwerkt.
Zij hebben dus ingezet/zijn uitgegaan van een gemeentelijke uitvaart.
Echter daar was geen sprake van en nu worden wij geconfronteerd met de kosten van deze uitvaartondernemer (vervoer, koeling en kist, dat laatste als onderdeel van het beleid van de hospice).

Mijn menig is dat het hospice de opdrachtgever is geweest en daardoor de kosten hiervoor moet dragen.

Zij geven zelf de volgende argumenten waarom dat niet zo is.
- het lichaam moet vervoerd worden / weg van de kamer want die moeten ze klaarmaken voor een ander. Dit is hun eigen beleid.
- omdat het op zondag was hebben we zelf gebeld naar de uitvaartondernemers anders hadden we contact opgenomen met de gemeente.
- we hebben gehandeld namens de dochter, het was een daad vanuit goodwill.

Aanvullend wil ik melden dat nogmaals duidelijk werd dat het hopspice heeft ingezet op een gemeentelijke uitvaart daar zij vlak voor vervoer de dochter vroeg om het paspoort, de huissleutel en de bankpas van de vader af te staan.

Ik verneem graag uw reactie, alvast bedankt!

Groeten,
Isabella Lima (partner van 1 van de zonen/nabestaanden)

Ps. ik heb heel veel van de vragen en uw antwoorden gelezen en ik heb er heel veel aan (gehad).

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In het algemeen is het zo dat een hospice er verstandig aan doet om al voor het overlijden beter in kaart te brengen wat er moet of kan gebeuren na het overlijden. Het idee het lichaam te doneren aan de medische wetenschap is meestal geen realistisch idee. Er is een te groot aanbod en instellingen willen meestal vooraf afspraken maken. Een hospice behoort zoiets eigenlijk te weten. Dat na het overlijden de dochter zegt de uitvaart niet te kunnen betalen, behoort toch ook geen verrassing te zijn. In ieder geval niet voor de dochter. Het is in mijn ogen dan vreemd dat zij niet eerder oplossingen zoekt; per slot is vader niet voor een vakantie in het hospice.

Het is op zich correct dat het hospice, als de enige haar bekende nabestaande van de overledene aangeeft de uitvaart niet te kunnen regelen, de gemeente ziet als partij die er dan zorg voor moet dragen. Maar de gemeente moet eigenlijk zorgen dat iemand ook in het weekeinde aanspreekbaar is voor dit soort gevallen. Maar misschien heeft de gemeente met instellingen de afspraak dat de uitvaartondernemer dan aanspreekbaar is.

Als het hospice zelf heel snel een uitvaartondernemer inschakelt, is het hospice zelf in eerste instantie verantwoordelijk voor de kosten daarvan. Dat is niet het geval als het hospice algemene voorwaarden hanteert waar de overledene voor getekend heeft, die het hospice machtigen om deze actie op kosten van de (nalatenschap van de overledene) te ondernemen. Daar schrijft u niets over; blijkbaar kan het hospice zich daar niet op beroepen. Dat het hospice het beleid heeft een kamer zo snel mogelijk gereed te maken voor een andere gast, is geen valide reden om een derde met kosten op te zadelen. Die derde zal waarschijnlijk ook een uitvaartondernemer in moeten schakelen, maar hij/zij zal zelf de keuze willen hebben welke ondernemer dat wordt. Het probleem zit een beetje in het element tijd.

Dat gehandeld is namens de dochter, volgens het hospice, is dan iets wat het hospice bij de dochter kan neerleggen.

Wat had moeten gebeuren? Als de dochter weigerde de uitvaart te regelen en het hospice geen gegevens had van andere nabestaanden, dient het hospice de gemeente waarschuwen. Het eerste wat de gemeente dan moet doen, is kijken of zij nabestaanden van de overledene kan vinden. Een echtgeno(o)t(e) en kinderen zijn dan de eerst voor de hand liggende partijen om te benaderen.
Het is niet vreemd dat het hospice vraagt om het paspoort en de huissleutel en de bankpas van de overledene. Dat zijn zaken die de gemeente nodig heeft voor een huisbezoek om snel en efficiƫnt vast te kunnen stellen om welke persoon het gaat en welke nabestaanden bereikbaar kunnen zijn. Het bevolkingssysteem is niet altijd helemaal volledig en betrouwbaar. Maar men kan in de woning van de overledene ook bijvoorbeeld bankafschriften, adresboekjes en dergelijke vinden waar men houvast aan heeft.

Dat een uitvaartondernemer de overledene in bewaring neemt, het lichaam verzorgt en in de koeling legt, is iets waar de nabestaanden feitelijk niet over kunnen klagen. Als de andere nabestaanden onmiddellijk waren gewaarschuwd, zouden ze daar ook opdracht voor gegeven hebben. Men kan niet zonder. Misschien bij een andere uitvaartonderneming, maar dat is een relatief detail. Ik begrijp echter niet waarvoor er kosten van een kist zouden zijn, want dat is pas aan de orde als iemand wordt opgebaard. Vervoer kan plaatsvinden op een brancard.

Mijns inziens is sprake van zaakwaarneming, wanneer het hospice maatregelen neemt omdat de gemeente op zondag niet bereikbaar is en (nog) geen nabestaanden gewaarschuwd konden worden. De zaakwaarnemer heeft recht op vergoeding van de kosten. mist die noodzakelijk en redelijk zijn. Vervoer naar een rouwcentrum, ook als het enkele uren later zou zijn geweest, was noodzakelijk. Ook de verzorging van het lichaam en de koeling. Over de omstandigheden en noodzaak van de kist weet ik te weinig om een oordeel over te kunnen hebben.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >