Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie regelt nu de afhandeling van de nalatenschap?

3 november 2003

Vraag nummer: 2613 (oude nummer: 3317)

Vorige maand is in onze gemeente een mevrouw (weduwe) overleden. Zij heeft vier kinderen. Al ruim 25 jaar hebben zij geen contact met elkaar gehad.
Overledene had wel contacten met een nichtje (dochter van broer). Bij leven, regelde het nichtje ook allerhande voor overledene.
Toen mevrouw kwam te overlijden, wilde het nichtje vanwege de kosten niet voor de lijkbezorging zorgdragen. Vervolgens zijn de kinderen achterhaald en benaderd en ook zij weigerden voor de lijkbezorging zorg te dragen (en zullen een eventuele nalatenschap verwerpen).

Overeenkomstig de wet heeft de burgemeester voorzien in de lijkbezorging.

Er is geen testament. Overledene heeft wel een bedrag op een (geblokkeerde) bankrekening staan (ongeveer 1000 euro). Daarnaast heeft zij een tweetal overlijdensverzekeringen (samen circa 500 euro). Noch de bank noch het assurantiekantoor is bereid om deze bedragen naar ons over te maken, wegens de door ons gemaakte kosten voor de lijkbezorging (ruim 2000 euro).

Vraag:
Wie regelt nu de afhandeling van de nalatenschap? De verwachting is dat noch de kinderen, noch het nichtje daarvoor zorg zullen dragen.
Wordt er iemand door de overheid aangewezen?

Volledigheidshalve merk ik op dat we thans de volledige kosten in rekening brengen bij de kinderen.

Met vriendelijke groet,
G. Teunissen

Antwoord:

Geachte heer,

Het lijkt me geheel terecht dat de volledige kosten in rekening worden gebracht bij de kinderen. Het is vervolgens aan hen om toch op de een of andere manier de bedragen van de bank en de verzekering te innen, of niet.
Maar daar hebt u geen last van; de kinderen zijn wettelijk verplicht om te betalen, als de gemeente de uitvaart regelde. Of ze dat uit eigen zak doen of (deels) uit de nalatenschap, is uw zorg niet.

In principe regelt bij mijn weten nu niemand de nalatenschap. Dat komt er op neer dat bijvoorbeeld een huisverhuurder de boel laat ontruimen en de spullen of aan een opkoper overdraagt of bij het grof huisvuil zet, dat nutsbedrijven wel zullen afsluiten als ze merken dat er niet meer betaald wordt, etc. etc. Niet zo netjes en handig allemaal, maar zo gaan die dingen dan.

Er is geen overheidsinstantie die dan letterlijk en figuurlijk de rommel opruimt. De Dienst der Domeinen (later het Rijksvastgoedbedrijf) bekommert zich wel om onbeheerde nalatenschappen, maar die moeten wel enige omvang hebben, anders loont het de moeite niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?


Kunnen nabestaanden een uitvaart bijwonen die door de gemeente wordt geregeld?