Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verplicht om binnen gemeentegrenzen te begraven?


22 oktober 2020

Vraag nummer: 61811

Als onze gemeente een begrafenis van gemeentewege moet regelen, is er dan een verplichting om binnen de grenzen van de gemeente te begraven?
Staat dat ergens in de WoL?

XX
gemeente X

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nee, er is geen verplichting om een overledene te begraven binnen de grenzen van de gemeente die de uitvaart regelt.

Als de overledene voldoende eigen middelen of een verzekering heeft, kan de wens van de overledene gevolgd worden, als die bekend is.

Als iemand geen eigen middelen of een dekkende verzekering heeft, kan de gemeente eigen beleid toepassen. Zij kan in principe ook kiezen voor een goedkopere optie elders. Maar het zal voor de meeste gemeenten het goedkoopst en het gunstigst zijn om een overledene op eigen begraafplaatsen te begraven. Als de kosten verhaald worden op nabestaanden, heeft de gemeente wat extra inkomsten vanwege het graf. Dat hoeft ze niet te laten liggen.

Gemeenten zonder eigen gemeentelijk crematorium moeten m.i. een overledene nooit - en dan bedoel ik NOOIT - laten cremeren. Dan spek je de kas van de concurrentie.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der PuttenTIP voor medewerkers gemeenten

Interactieve dag Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws omdat de huidige wet niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen in de maatschappij.

Sinds maart 2020 is er nog een opmerkelijke ontwikkeling: gemeenten krijgen te maken met wensen van islamitische inwoners om een eigen begraafplaats te realiseren. Wat is dat eigenlijk: islamitisch begraven? Waar zijn gemeenten toe verplicht? Mr Willem van der Putten is bij een aantal van zulke projecten betrokken.

Mr Willem van der Putten geeft al ruim een decennium cursussen aan medewerkers Publiekszaken / Burgerzaken / Sociale Zaken en uitvaartverzorgers over de Wlb.
In 2020 zijn veel cursussen van andere aanbieders afgelast, maar in samenwerking met het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek, dat bij gemeenten een vertrouwde naam heeft, worden 2 bijeenkomsten in ruime zalen mogelijk gemaakt.

Data:
1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur; of
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een bedrag ad € 395,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Docent:
Mr. Willem van der Putten is juridisch adviseur en directeur van de Stichting Grafzorg Nederland. Hij was o.a. senior-wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-gemeentesecretaris en rechter-plaatsvervanger. In de uitvaartbranche geniet hij bekendheid als voormalig voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en columnist bij diverse vakbladen. Veel gemeenten maken gebruik van zijn boeken over de Wet op de lijkbezorging en raadplegen zijn juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl/jurist

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >