Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Regelen uitvaart door gemeente (ook als er genoeg spaargeld is)

24 november 2020

Vraag nummer: 62020

Een inwoner van onze gemeente is overleden.. De bewindvoerder belt om dit bij ons te melden. Overledene heeft een uitvaartverzekering en er is genoeg spaargeld volgens bewindvoerder.
Bewindvoerder mag na overlijden geen handelingen meer verrichten.
Er is 1 erfgenaam: een dochter, zij heeft al jaren (ruim 40 jaar) geen contact en wil niets regelen voor de uitvaart. Er is geen testament.

Moeten wij als gemeente nu opdracht geven voor de begraving of crematie?. Er is dus geen sprake van een uitvaart op kosten van de gemeente.

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Artikel 21, lid 1, van de Wet op de lijkbezorging zegt: "Indien niemand voorziet in de lijkschouwing en lijkbezorging overeenkomstig de wet, draagt de burgemeester daarvoor zorg."
Of er geld of een verzekering is en of er nabestaanden zijn, is niet relevant. De gemeente moet in actie komen. Men kan een dochter die de uitvaart niet wil regelen, niet dwingen.

Een gemeente moet niet alleen in actie komen, als er geen geld is. Een gemeente moet organiseren dat de juiste actie wordt ondernomen. Liefst door derden.

Ik neem aan dat de bewindvoerder zelf wel andere personen, zoals broers of zussen of vrienden van de overledene zou hebben gebeld, als hij wist dat die wat wilden regelen.

De bewindvoerder mag na overlijden inderdaad niet meer als zodanig optreden.

In dit geval moet de gemeente mijns inziens tot actie overgaan. Maar die actie bestaat niet uit het zelf om de tafel gaan zitten met een uitvaartverzorger om de rouwkaart op te stellen.
Ik zou, als ik uw gemeente was, opdracht geven aan een uitvaartondernemer om de uitvaart te regelen. De uitvaartondernemer kan contact opnemen met de bewindvoerder om te vragen of er wensen van de overledene bekend zijn en om na te gaan of er voldoende budget is. U bent formeel opdrachtgever, maar kunt het gewoon helemaal overlaten aan de onderneming.

Een betrouwbaar bedrijf dat landelijk werkt en dit soort gevallen van gemeenten over kan nemen, is Topuitvaarten. Zie www.topuitvaarten.nl. Postbus 93556, 1090 EB Amsterdam. Men kan 24/7 bellen met 088 848 82 27.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP voor gemeenten

De Interactieve dagen Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven met mr Willem van der Putten gaan door op:

1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur; of
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Voor 30 november 2020 zijn inmiddels 16 aanmeldingen ontvangen; er is nog ruimte voor 4 andere.
Voor 14 december zijn nog maar 7 meldingen ontvangen. Voldoende om de dag door te laten gaan. Maar daar is dus meer ruimte voor meer mensen. Letterlijk en figuurlijk.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.
De locatie voldoet volledig aan de normen van het RIVM.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een bedrag ad € 395,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder