Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Welke weg moet ik bewandelen? (ter beschikking wetenschap)


12 oktober 2004

Vraag nummer: 3372  (oude nummer: 4796)

LS,
Welke weg moet ik bewandelen om mijn lichaam af te staan aan de wetenschap ???
U bij voorbaat dankend voor U antwoord.
MG. Pxxx Pxxxxxx

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Toevallig zag ik enkele dagen geleden het volgende overzicht op de site www.uitvaartbranche.nl, informatie van 'Docendo Opleidingen in postmortale zorg' (dat zegt u waarschijnlijk weinig, maar mensen-uit-het-vak veel):

Procedure, wanneer iemand zich ter beschikking stelt aan de wetenschap.
- iemand biedt zich telefonisch of schriftelijk aan bij een medische faculteit van een universiteit.
- de persoon krijgt info opgestuurd met het verzoek een handgeschreven 'verklaring van ter beschikkingstelling' in te sturen.
- de persoon wordt als potentieel ter-beschikking-gestelde geregistreerd.
- na de dood krijgt het laboratorium bericht van overlijden (via (huis)arts/familie).
- het lichaam wordt door een uitvaartverzorger of rouwvervoerbedrijf opgehaald en naar het laboratorium gebracht.
- het lichaam wordt gebalsemd via de bloedvaten.
- het lichaam wordt minimaal een jaar bewaard in een conserveringsbad, of wordt gedurende die tijd geneveld.
- het lichaam wordt daarna gebruikt voor anatomie-onderwijs of wetenschappelijk onderzoek.
- is het stoffelijk overschot niet meer bruikbaar, dan worden de resten gecremeerd.

Een lijstje met telefoonnummers van de anatomische instituten van de medische faculteiten is opgenomen in het boekje 'Notities voor later' van Charles Lourens, EUR 12,95. ISBN 90-802484-7-9. Zie www.notitiesvoorlater.nl Dat is overigens ook gewoon een heel handig boekje, dat handig is als referentielijst waar men allemaal nog aan moet denken. Het ter beschikking stellen van het lichaam sluit namelijk geen rouwdienst uit (eventueel zonder het lichaam), maar ook andere zaken zoals een testament, rouwbegeleiding, verzekeringen e.d. blijven gewoon hetzelfde als wanneer men voor begraven of cremeren kiest.

Zie ook andere vragen in de sub-rubriek 'Ter beschikking wetenschap' van de rubriek 'Overige Onderwerpen' van de Juridische adviesrubriek.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >