Wat gebeurt met resten na ter beschikking stelling?


2 december 2003

Vraag nummer: 2713  (oude nummer: 3520)

Geachte heer Van der Putten,

Wat wordt er gedaan met de eventuele resten van een overledene die ter beschikking is gesteld van de wetenschap?
Worden de resten door het ziekenhuis (of andere instelling) begraven of gecremeerd? En wordt dat dan altijd gedaan? Mag er afgeweken worden? Staat dat ergens vermeld?

Met vriendelijke groet,

P.Kollau

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Zie vraag 'Wat gebeurt er met de resten van een lichaam als het ter beschikking a/d wetenschap is gesteld?' en diverse andere vragen in de sub-rubriek Ter beschikking van de wetenschap/ontleding.

Mij lijkt dat afspraken over wat er met eventuele resten gebeurt, onderdeel uitmaken van de beslissing om een overledene ter beschikking te stellen.

Hoe dat voorts allemaal in de praktijk gaat, kan denk ik van geval tot geval en van universiteit tot universiteit verschillen. Ik heb daar geen nadere gegevens over. Dat valt ook niet meer binnen het bestek van de lijkbezorging, waar deze site over gaat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > Reportages > Uitvaartvoorlichting.
Bijvoorbeeld over het ter beschikking stellen van je lichaam aan de wetenschap na overlijden (ontleding).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >