Verlof tot ontleding (door onbevoegde ambtenaar afgegeven en getekend)


1 oktober 2005

Vraag nummer: 4062  (oude nummer: 6569)

Onlangs heeft een collega van mij een verlof tot ontleding aangevraagd. Op dit verlof (afgegeven door de ambtenaar burg. stand) staat vermeld dat "de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente X" verlof tot ontleding verleent.
Is dit juist. Dit verlof dient toch te worden verleend door de burgemeester? Of kan de ambtenaar zondermeer in diens plaats treden?
Het verlof was ook ondertekend door de ambtenaar zelf en niet namens de burgemeester i.o of namens deze..... etc.

Antwoord:

Geachte heer,

Voor ontleding (het ter beschikking stellen aan de wetenschap, zoals het vaak wat mooier genoemd wordt) is inderdaad verlof van de burgemeester nodig. Zie artikel 68 Wlb.
Wanneer het verlof is afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) is mijns inziens sprake van een fout.
De burgemeester kan zijn bevoegdheid niet delegeren, omdat de noodzakelijke wettelijke grondslag daarvoor ontbreekt.
Juridisch zou mandaat denk ik mogelijk zijn, maar dan moet het in het besluit staan. In de Algemene wet bestuursrecht staat dat bij mandaat in het besluit moet staan namens welk bestuursorgaan (in casu de burgemeester) het genomen is. Het komt mij trouwens ook vreemd voor om een bevoegdheid te mandateren aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat is een bepaald soort ambtenaar met specifieke bevoegheden. Als de burgemeester zou willen mandateren, is het niet nodig om aan een bepaald soort ambtenaar te mandateren. Het is dan logischer om te mandateren aan een afdelingshoofd en diens plaatsvervanger.

Kortom, ik denk dat de gemeente zich gewoon vergist en dat men zozeer gewend is om allerhande verloven rondom lijkbezorging als ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) af te geven, dat men zich niet realiseert dat het hier de burgemeester is. Foutje dus. Maar als het anatomisch instituut waar de overledene wordt ontleed dit accepteert, gaat het evenzeer de fout in. En de deskundige uitvaartleider kan ook weten dat dit fout is.

Formeel bestaat er in dit geval geen verlof. Een verlof van de abs is even geldig als een papiertje van u of van mij. Niet dus.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn