Vaker belangstelling voor ontleding door crisis?


2 februari 2014

Vraag nummer: 37245

Door een kennis werd ik gewezen op de “stop” die zes van de acht UMC’s momenteel hanteren – betreffende een aanname van lichamen. En de overige twee, die beperkte aanname hebben. Dat is op zich niet nieuw weet ik; gaat met vlagen.

Ik zie dat u ook al een paar keer vragen heeft beantwoord over het financiële aspect van ter beschikking stelling. Wat ik mij afvroeg is of u dat aantal vragen de laatste jaren heeft zien groeien. Gezien het feit dat er geen kosten voor de begrafenis zijn als een lichaam wordt geaccepteerd, zou het wellicht kunnen dat interesse de laatste jaren (zeg: sinds het begin van de crisis) is toegenomen. Overigens zie ik u ook de opmerking maken dat mensen er nooit van uit moeten gaan dat hun lichaam wordt geaccepteerd, omdat als de universiteit weigert – nabestaanden alsnog verantwoordelijk zijn voor de uitvaartkosten.

Ik hoop van u te horen.

Met vriendelijke groet,

XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik merk niet dat er de laatste jaren veel meer belangstelling is voor het ter beschikking van de wetenschap (ontleding) stellen van overledenen. Waarbij mensen die deze vraag stellen, zoals u nu, vaak in gedachte hebben dat de financiele crisis nabestaanden deze richting op zou drijven. Dat denk ik niet.

U hebt al gelezen dat de medische faculteiten allemaal procedures hebben voor de aanname van lijken voor ontleding. Iemand die spontaan in de laatste dagen van zijn leven op de idee komt om zijn of haar lichaam ter beschikking te stellen, kan het waarschijnlijk niet meer regelen. Nabestaanden die op de goedkoopste manier van een zojuist overleden familielid af willen, krijgen dat ook niet meer geregeld. Het aannamebeleid van de faculteiten heeft bij mijn weten geen ruimte voor spontane acties. Er moet na het overlijden snel worden gehandeld (de overledene moet worden geconserveerd) en zo snel krijgt men het niet geregeld.

Ik heb bovendien sterk de indruk dat het aanmelden voor ontleding vooral geschiedt vanuit de sociaal sterke en financieel sterkere lagen van de maatschappij. Niet de mensen die het doen om geld voor de uitvaart te besparen.
Vanuit de laagste sociale klasse die misschien wat sneller in geldnood zit, zie ik geen belangstelling. Wetenschappelijk onderwijs zit ver van hun belevingswereld en zij nemen ook niet makkelijk contact op met een faculteit om zoiets te regelen, denk ik.
Als men al op de idee zou komen en het telefonisch zou navragen, zou men al snel te horen krijgen dat het niet meer kan.

Inderdaad is het zo dat mensen er nooit van uit moeten gaan dat hun lichaam wordt geaccepteerd; dat is nooit zeker. Als de universiteit het lijk weigert zijn nabestaanden alsnog verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart, met de bijbehorende kosten. Het zijn niet alleen de centen, maar vooral ook de tijd/moeite van het regelen van de uitvaart die een last kunnen vormen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de nieuwe site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > Reportages > Uitvaartvoorlichting.
Bijvoorbeeld over het ter beschikking stellen van je lichaam aan de wetenschap na overlijden (ontleding).


TIP
Een goedkope maar waardige begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn