Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schedel prepareren en bewaren

18 november 2013

Vraag nummer: 36437

Gestel dat de overledene in het testament heeft vastgelegd dat zijn/haar schedel behouden of geprepareerd zal worden, en de rest van het lichaam gecremeerd zal worden. Is het juridisch mogelijk om de schedel te bewaren, mits volgens de richtlijnen geprepareerd en volgens wens van de nabestaande?

Kan dit misschien vallen onder het kopje doneren aan de wetenschap? of misschien balsemen? Het is dan in ieder geval geen grafschennis of stelen uit een graf.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Een overledene kan niet in een testament bepalen dat zijn of haar schedel kan worden behouden of geprepareerd. Nu ja, men het wel in een testament zetten, maar deze wens zal niet uitgevoerd kunnen worden.

Artikel 71 van de Wet op de lijkbezorging regelt in lid 1: 'Een lijk wordt niet gebalsemd of onderworpen aan enige andere conserverende bewerking die niet is gericht op gebruik van delen van het lijk ingevolge de Wet op de orgaandonatie. In uitzonderlijke gevallen kan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontheffing van dit verbod verlenen'.
Ik vermoed dat de minister alleen de wens van de overledene of van nabestaanden onvoldoende reden vindt om een ontheffing van het verbod te verlenen.

Een lijk moet worden begraven of gecremeerd. Het lijk kan ook worden ontleed, mits ten behoeve van de wetenschap.
Misschien, als met een wetenschappelijk instituut een afspraak kan worden gemaakt dat iemands schedel kan worden geprepareerd, is een uitzondering mogelijk. Maar ik zie eerlijk gezegd geen reden voor een anatomisch instituut om een dergelijke afspraak te maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > Reportages > Uitvaartvoorlichting.
Bijvoorbeeld over het ter beschikking stellen van je lichaam aan de wetenschap na overlijden (ter ontleding):


TIP
Een goedkope maar waardige begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder