Onduidelijkheden; toch kosten voor nabestaanden?


16 december 2012

Vraag nummer: 33049

Als je je lichaam ter beschikking van de medische wetenschap hebt gesteld en er blijkt op het moment van overlijden een overschot aan lichamen te zijn, draaien de nabestaanden dan voor deze onverwachte kosten op of is daar een potje voor?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik beantwoord uw 4 vragen separaat, opdat het onderwerp dan in de kop van de vraag kan staan en beter vindbaar is.

Als men zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap wil stellen, moet men er altijd rekening mee houden dat het stoffelijk overschot niet geaccepteerd wordt of kan worden.

Men moet er dus altijd van uitgaan dat er toch uitvaartkosten kunnen zijn. Men kan er niet zeker van zijn dat nabestaanden niet met zulke kosten te maken zullen krijgen.
Wie zich in de materie verdiept weet dat er dus geen 'onverwachte' kosten kunnen zijn; men moet er immers van uitgaan dat er wel kosten kunnen zijn.

Zie ook het antwoord op uw vraag over een overschot aan lichamen.

Er bestaan geen 'potjes' voor uitvaartkosten, als de nabestaanden er niet mee gerekend hebben. Zie o.a. vraag Vergoeding mogelijk crematiekosten bij weigering lichaam bij terbeschikkingstelling.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > Reportages > uitvaartvoorlichting.

Bijvoorbeeld over het ter beschikking stellen van je lichaam aan de wetenschap na overlijden (ontleding).

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >