Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Onduidelijkheden; overschot aan lichamen

16 december 2012

Vraag nummer: 33044

Graag wil antwoord op de volgende vragen:

In de informatie staat dat er soms een overschot aan lichamen is en dat in dat geval alsnog een begrafenis of crematie plaats zal vinden.
Hoe zit het met de kosten van zo'n onverwachte wending? er is immers geen verzekering afgesloten omdat besloten is het lichaam ter beschikking van de medische wetenschap te stellen.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik beantwoord uw 4 vragen separaat, opdat het onderwerp dan in de kop van de vraag kan staan en beter vindbaar is.

Als men zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap wil stellen, moet men er altijd rekening mee houden dat het stoffelijk overschot niet geaccepteerd wordt of kan worden.
Dat is het geval als er te veel aanbod is. Omdat niemand precies weet op welke datum hij of zij zal overlijden, is dat niet te plannen en niet te voorzien.
Dat kan ook het geval zijn als het stoffelijk overschot onbruikbaar is. Denk aan de situatie dat iemand door een verkeersongeval om het leven komt. Een verminkt stoffelijk overschot of een lichaam met inwendige kneuzingen is waarschijnlijk niet (meer) bruikbaar.

Men moet er dus nooit van uitgaan dat er geen uitvaartkosten zijn, als iemand zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap stelt.
Men moet spaargeld voor de uitvaart achter de hand houden. En als men dat niet heeft, blijft een uitvaartverzekering nodig.
Ik zou dan echter adviseren om geen naturaverzekering te nemen, maar een kapitaalverzekering die geld uitkeert dat ook voor andere dingen dan de uitvaart aangewend kan worden.

Zie de eerdere vraag Genoeg lichamen (voor ter beschikking stellen van de wetenschap) en andere vragen in de subrubriek Ter beschikking van de wetenschap.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zoals: wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder