Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zijn obductie en sectie hetzelfde?


29 november 2003

Vraag nummer: 2703  (oude nummer: 3493)

Zijn obductie en sectie hetzelfde? Volgens mij niet want volgens mij slaat sectie op forensisch onderzoek en obductie niet.

Vriendelijke groetend,

Antwoord:

Geachte heer,

Volgens mij zijn de termen hetzelfde. Er is geen wettelijke andere betekenis van het woord sectie. Mijns inziens gebruikt iedereen het ook door elkaar.
Maar kom, u bent in dit vak niet de eerste de beste. Daarom heb ik er eens het woordenboek bijgehaald, de Van Dale. En wat denk je? Daar staat het net andersom:
obductie = gerechtelijke lijkschouw en
sectie = lijkopening ter vaststelling van de doodsoorzaak.

Dat u als 'insider' het al anders ziet, geeft al aan dat de Van Dale niet klopt. Niemand gebruikt het zo strikt dat het een gerechtelijke onderzoek is en het ander niet. Beide termen worden geheel door elkaar gebruikt. De wetgever gebruikt consequent 'sectie', ook waar het gaat om een niet-natuurlijke dood.

Zie ook vraag 1232 Verschil obductie en sectie.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE