Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Zijn obductie en sectie hetzelfde?

29 november 2003

Vraag nummer: 2703 (oude nummer: 3493)

Zijn obductie en sectie hetzelfde? Volgens mij niet want volgens mij slaat sectie op forensisch onderzoek en obductie niet.

Vriendelijke groetend,

Antwoord:

Geachte heer,

Volgens mij zijn de termen hetzelfde. Er is geen wettelijke andere betekenis van het woord sectie. Mijns inziens gebruikt iedereen het ook door elkaar.
Maar kom, u bent in dit vak niet de eerste de beste. Daarom heb ik er eens het woordenboek bijgehaald, de Van Dale. En wat denk je? Daar staat het net andersom:
obductie = gerechtelijke lijkschouw en
sectie = lijkopening ter vaststelling van de doodsoorzaak.

Dat u als 'insider' het al anders ziet, geeft al aan dat de Van Dale niet klopt. Niemand gebruikt het zo strikt dat het een gerechtelijke onderzoek is en het ander niet. Beide termen worden geheel door elkaar gebruikt. De wetgever gebruikt consequent 'sectie', ook waar het gaat om een niet-natuurlijke dood.

Zie ook vraag 1232 Verschil obductie en sectie.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder