Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Toestemming voor obductie


27 oktober 2008

Vraag nummer: 5798  (oude nummer: 11551)

Mijn zuster van 51 jaar heeft een ernstige onbekende hersenaandoening en verblijft in een verpleeghuis. Haar toestand verslechtert snel.
Ik heb als mentor/bewindvoerder van het UMCG het verzoek gehad na te denken over obductie o.a. in verband met erfelijkheid van deze aandoening. Mijn zuster is niet getrouwd en heeft geen kinderen. Onze ouders leven niet meer.
Het is aannemelijk, dat twee van mijn overige vijf broers en zuster geen toestemming gaan verlenen voor obductie vanwege problemelijke familieverhoudingen. Kan ik als mentor/bewindvoerder zelf toestemming verlenen voor obductie?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Niet de gehele familie hoeft toestemming te geven voor een obductie. Een persoon is voldoende. Uitgangspunt voor toestemming is niet wat u er persoonlijk van vindt, maar wat uw zuster er van gevonden zou hebben, als ze het nog zelf had kunnen zeggen.
Als zij hierop aanspreekbaar is, kan ze zelf haar wens uiten. U zou het wellicht ook in algemene zin kunnen vragen, of ze vindt dat het nuttig zou kunnen zijn om nader onderzoek te doen naar de erfelijkheid van de ziekte.

Uitgangspunt van alle toestemmingsregelingen in de Wet op de lijkbezorging, waar behalve de uitvaart ook obductie in geregeld is, is dat de wens of vermoedelijke wens van de overledene gevolgd dient te worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE