Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Toestemming voor obductie

27 oktober 2008

Vraag nummer: 5798 (oude nummer: 11551)

Mijn zuster van 51 jaar heeft een ernstige onbekende hersenaandoening en verblijft in een verpleeghuis. Haar toestand verslechtert snel.
Ik heb als mentor/bewindvoerder van het UMCG het verzoek gehad na te denken over obductie o.a. in verband met erfelijkheid van deze aandoening. Mijn zuster is niet getrouwd en heeft geen kinderen. Onze ouders leven niet meer.
Het is aannemelijk, dat twee van mijn overige vijf broers en zuster geen toestemming gaan verlenen voor obductie vanwege problemelijke familieverhoudingen. Kan ik als mentor/bewindvoerder zelf toestemming verlenen voor obductie?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Niet de gehele familie hoeft toestemming te geven voor een obductie. Een persoon is voldoende. Uitgangspunt voor toestemming is niet wat u er persoonlijk van vindt, maar wat uw zuster er van gevonden zou hebben, als ze het nog zelf had kunnen zeggen.
Als zij hierop aanspreekbaar is, kan ze zelf haar wens uiten. U zou het wellicht ook in algemene zin kunnen vragen, of ze vindt dat het nuttig zou kunnen zijn om nader onderzoek te doen naar de erfelijkheid van de ziekte.

Uitgangspunt van alle toestemmingsregelingen in de Wet op de lijkbezorging, waar behalve de uitvaart ook obductie in geregeld is, is dat de wens of vermoedelijke wens van de overledene gevolgd dient te worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder