Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Sectieruimte

15 mei 2003

Vraag nummer: 2248 (oude nummer: 2672)

L.s.
Een zogenaamde sectieruimte / lijkenhuisje, heeft de gemeente hierin verplichttingen, dient een gemeente deze te hebben.
Zo ja, welke eisen/verordeningen worden hieraan gesteld.
Zo nee, kan een gemeente een locale begrafenisondernemer (dan wel locaal ziekenhuis o.i.d.) verplichtten bij noodzaak aan sectieruimte, ruimte hiervoor in zijn/haar onderneming vrij te maken.
Met vr.gr.
A. Haak

Antwoord:

Geachte heer Haak,

Een gemeente is niet verplicht om een sectieruimte of lijkenhuisje te hebben. Vergelijk in de sub-rubriek Mortuarium/rouwcentrum vraag 1004 Gemeentelijk mortuarium noodzakelijk?

Het is zo dat de gemeente een formele taak heeft op het gebied van lijkschouwing, namelijk het aanstellen van een lijkschouwer. Maar in het overgrote deel van de gemeente is de taak ondergebracht bij de GGD's. En die treffen dan zelf hun voorzieningen, als de schouw niet gewoon thuis bij de overledene kan plaatsvinden.

De gemeente kan een lokale begrafenisondernemer niet verplichten om een sectieruimte vrij te maken. Overigens is sectie eigenlijk een te zware term. Niet elke lijkschouwing hoeft op sectie uit te lopen. Sectie is al meteen het hele lichaam openen en inwendig onderzoeken en dat hoeft alleen in ernstige gevallen. Dat speelt alleen in ziekenhuizen als men naar de medische oorzaken van het overlijden zoekt. En het speelt ook bij zeer ernstige misdrijven, maar dan gebeurt het door een politiearts en meestal bij het NFI (voorheen het Gerechtelijk Laboratorium). Daar hoef je als gemeente niet in te voorzien. En de gemiddelde uitvaartondernemer heeft ook geen ruimte die voor sectie geschikt is. Dan moet je naar ziekenhuismortuaria of centra van het bedrijf CMO (zie www.zdg.nl).

Waar je als gemeente aan moet denken, is dat je in het geval van een ramp, bijvoorbeeld bij een groot ongeluk met tientallen of meer slachtoffers, een ruimte hebt waar je die slachtoffers tijdelijk kunt onderbrengen, eventueel ook voor onderzoek door het Rampen Identificatie Team. Dan moet je, afhankelijk van de aantallen, afspraken maken met ziekenhuizen. Het punt is dat je eigenlijk moet inventariseren wat de maximale capaciteit van een aantal koelcellen is, zodat er ergens mee kunt gaan rekenen. Maar een uitvaartondernemer en een ziekenhuis zal waarschijnlijk ook een reguliere benutting van die capaciteit hebben, zodat er weer plekken vanaf zullen gaan.

Ik denk niet dat je ruimte kunt vorderen, behalve in heel extreme situaties, zoals in oorlogstijd.

mr W.G.H.M. van der Putten

15 mei 2003

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder