Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Sectieruimte verplicht ?


6 april 2005

Vraag nummer: 3808  (oude nummer: 5825)

Geachte mr. W.G.H.M. van der Putten.

Enkele korte aan elkaar gekoppelde vragen...

1. Is een gemeente verplicht een sectieruimte te hebben.. in reeds eerder gelezen info op uw site veronderstel ik dat het antwoord op deze vraag neen is.

2. Kan de politie de gemeente verplichten een gevonden lijk wat in beslag genomen is, als nog te plaatsen in een oude sectieruimte, op een gemeentelijke begraafplaats, welke totaal niet aan de gestelde eisen voldoet.

3. Dient de politie zelf niet voor een beschikbare ruimte te zorgen.

4. Danwel kan politie begr.ondernemers verplichten (c.q. daabij inschakelen) om een geborgen lijk tijdelijk te bewaren.. zij hebben immers aan de eisen voldoende mortuariumruimte, etc.

5. Is hier landelijke correspondentie over, en/of hoe gaan gemeentes als A-dam, R-dam hiermee om..

6. Wat, waar is te vinden de eisen gesteld aan een sectieruimte.

Hoogachtend, wachtend op uw antwoord.

A. Haak

Antwoord:

Geachte heer Haak,

1. Inderdaad , een gemeente is helemaal niet verplicht om een sectieruimte te hebben. Een gemeente is niet verplicht om sectie mogelijk te maken. Een gemeente hoeft alleen een gemeentelijk lijkschouwer aan te wijzen, maar waar die zijn werk verricht is geheel irrelevant. Dat kan bij wijze van spreken wel in een ziekenhuis in Groningen zijn, of in een mortuarium in Maastricht, dat is de keuze van de lijkschouwer. Het is ook niet de zorg van de gemeente dat er zulke ruimtes zijn.

2. Nee. Ik zou niet weten waarom. Dus ik zou als ik u was de politie vragen "Waarom?" En met niets anders dan een goed onderbouwd schriftelijk antwoord genoegen nemen (en daar heb ik dan graag een copie van, zodat ik er ook van leer). Maar ik schat in dat men dat niet kan doen.

3. Dat weet ik niet zeker. Ik weet wel veel van de Wlb en van gemeenten, maar niet van politietaken. Maar ik vermoed van niet.

4. Nee, verplichten niet, vriendelijk vragen wel. Maar dan zou ik als uitvaartondernemer verlangen dat de politie als gewone opdrachtgever fungeert, een handtekening plaatst en aanspreekbaar is voor de kosten net als iedere andere klant. En anders zou ik het ook niet accepteren als ik uitvaartondernemer was.

5. Hier is landelijk regelmatig en voortdurend gedoe over. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten probeerde enkele jaren geleden om voor lijkschouw, inbeslagname, bewaring, transport e.d. een heldere uniforme regeling te ontwikkelen, maar de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie willen geen kosten voor hun rekening nemen. En dus komt er gene regeling en blijft het een probleem voor het werkveld.
Dan is het vaak zo dat degene die het hardste schreeuwt aan het langste eind trekt.

6. Er zijn mijns inziens geen wettelijke eisen voor een sectieruimte. Ik ken ze althans niet. Maar het is wellicht zo dat er op grond van de Wet milieubeheer een vergunning voor zulke ruimtes nodig is, waar bepaalde eisen in staan. Ik weet het zo snel niet. Het is wel uit te zoeken, maar dat kost tijd (en geld, als het door mij gebeurt).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE