Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Sectie op P. Fortuyn?

29 november 2002

Vraag nummer: 1763 (oude nummer: 2131)

Wed May 8 18:37:10 2002

Wordt er op de heer Fortuyn nu sectie toegepast? Ik bedoel, dat hoeft toch niet. Het is toch duidelijk wat de doodsoorzaak is??

Antwoord:

Wed May 8 21:17:08 2002

Geachte heer,

Ik vind het eerlijk gezegd wat moeilijk om al te diep op uw vraag in te gaan. Net als velen ben ik bijzonder geschokt door de moordaanslag op de heer Fortuyn. Een absoluut dieptepunt in de vaderlandse geschiedenis. Maar daar is de afgelopen dag in de media al voldoende over gezegd.

Toevallig sprak ik kort geleden een strafrechter, die een bezoek aan het gerechtelijk laboratorium had gebracht, in het bijzonder over zo'n situatie zoals zich hier heeft voorgedaan. In alle gevallen dat sprake is van een ernstig misdrijf, wordt een uitgebreide sectie verricht. Alle organen worden onderzocht en er wordt een uitgebreid rapport opgemaakt dat aan de rechters zal worden voorgelegd. Er moet immers geen enkele twijfel mogelijk zijn wat de doodsoorzaak is. Het zou in theorie zo kunnen zijn dat iemand bijvoorbeeld een klap op zijn hoofd krijgt en overlijdt; niet door de klap op het hoofd, maar doordat hij een hartaanval van schrik krijgt. Dan luidt de aanklacht anders. Of zal de advocaat van de verdachte kunnen stellen dat hij ten onrechte wordt aangeklaagd.
Ook een schotwond hoeft niet per se dodelijk te zijn. De exacte doodsoorzaak moet onomstotelijk vaststaan. Zo ook dus in dit geval. De functie van alle vitale organen wordt dus onderzocht en gerapporteerd.

mr W.G.H.M. van der Putten

8 mei 2002

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder