Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Oductie en toestemming (wat, als er geen nabestaanden zijn?)

6 maart 2009

Vraag nummer: 6243 (oude nummer: 12428)

Voor obductie is toestemming van nabestaanden noodzakelijk.
Wat nu als er geen nabestaanden c.q. vertegenwoordigers zijn?
Patient is zwerver, en de artsen willen toch graag obductie doen.
Je kunt dan geen toestemming verkrijgen; betekent dat afzien van obductie?
Hoe dan te handelen?

Antwoord:

Geachte heer,

Als de betrokken persoon zelf terzake geen wens bekend heeft gemaakt en er geen nabestaanden zijn die toestemming voor obductie kunnen geven, betekent dat inderdaad dat van obductie moet worden afgezien.

Toestemming is een vereiste. Obductie zonder toestemming is zelfs strafbaar.

Zie artikel 72, eerste en tweede lid, Wlb en artikel 80 aanhef en onderdeel 7: Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft: het verrichten van sectie of het verwijderen van delen uit een lijk in strijd met het bepaalde bij de artikelen 72-75 en 76, tweede lid.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder