Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Oductie en toestemming (wat, als er geen nabestaanden zijn?)


6 maart 2009

Vraag nummer: 6243  (oude nummer: 12428)

Voor obductie is toestemming van nabestaanden noodzakelijk.
Wat nu als er geen nabestaanden c.q. vertegenwoordigers zijn?
Patient is zwerver, en de artsen willen toch graag obductie doen.
Je kunt dan geen toestemming verkrijgen; betekent dat afzien van obductie?
Hoe dan te handelen?

Antwoord:

Geachte heer,

Als de betrokken persoon zelf terzake geen wens bekend heeft gemaakt en er geen nabestaanden zijn die toestemming voor obductie kunnen geven, betekent dat inderdaad dat van obductie moet worden afgezien.

Toestemming is een vereiste. Obductie zonder toestemming is zelfs strafbaar.

Zie artikel 72, eerste en tweede lid, Wlb en artikel 80 aanhef en onderdeel 7: Met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft: het verrichten van sectie of het verwijderen van delen uit een lijk in strijd met het bepaalde bij de artikelen 72-75 en 76, tweede lid.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE