Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Obductie; wie betaalt kosten vanuit thuissituatie


23 januari 2004

Vraag nummer: 2832  (oude nummer: 3852)

Wanneer vanuit de thuissituatie een wens tot obductie bestaat, wie betaalt dan vervoer van en naar het ziekenhuis en de daadwerkelijke obductie?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik weet niet of er op dit punt gebruikelijke voorwaarden van ziektekostenverzekeraars e.d. zijn. Maar mij lijkt het logisch dat de persoon die een obductie wenst, alle kosten, dus ook vervoerskosten en die van de uitvoering voor zijn rekening neemt.

Omdat ik mij kan voorstellen dat het niet om heel kleine bedragen gaat, lijkt het mij ook logisch dat dit kostenaspect met de opdrachtgever besproken wordt alvorens tot uitvoering wordt overgegaan.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE