Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Obductie; wie betaalt kosten vanuit thuissituatie

23 januari 2004

Vraag nummer: 2832 (oude nummer: 3852)

Wanneer vanuit de thuissituatie een wens tot obductie bestaat, wie betaalt dan vervoer van en naar het ziekenhuis en de daadwerkelijke obductie?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik weet niet of er op dit punt gebruikelijke voorwaarden van ziektekostenverzekeraars e.d. zijn. Maar mij lijkt het logisch dat de persoon die een obductie wenst, alle kosten, dus ook vervoerskosten en die van de uitvoering voor zijn rekening neemt.

Omdat ik mij kan voorstellen dat het niet om heel kleine bedragen gaat, lijkt het mij ook logisch dat dit kostenaspect met de opdrachtgever besproken wordt alvorens tot uitvoering wordt overgegaan.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder