Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Obductie; welke delen worden onderzocht?

2 februari 2002

Vraag nummer: 787 (oude nummer: 1005)

Geachte heer, mevrouw,
Kunt u mij vertellen welke delen van het lichaam bij een obductie worden onderzocht?
Worden er ook delen op kweek gezet?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Bij een obductie worden gewoonlijk alle organen bekeken (behalve de hersenen, die alleen met expliciete toestemming). Van alles kan ook een kweek worden gemaakt.

Ik ben geen arts, dus vragen over obductie kan ik alleen 'van horen zeggen' beantwoorden.

Bij een obductie worden die organen of delen van het lichaam onderzocht, die uitsluitsel kunnen geven over de vraag hoe of waarom iemand overleden is. Of hoe een bepaalde ziekte zich ontwikkeld heeft.
Ik kan me voorstellen dat als iemand overleden is aan een bepaalde leverziekte, dat men graag wil zien (met toestemming van de familie) hoe die lever er nu precies uitziet. Dat is een bijdrage aan de ontwikkeling van de wetenschap.
Als iemand een niet-natuurlijke dood is gestorven, zal men niet direct organen onderzoeken (tenzij een vergiftiging moet worden aangenomen), maar bepaalde kneuzingen of breuken. Als een obductie plaats vindt om de oorzaak van een ongeval met een vliegtuig te onderzoeken (zie bijvoorbeeld mijn artikel over vliegtuigongevallen in de rubriek Publicaties), kan men bijvoorbeeld aan de binnenkant van de luchtwegen en longen een bepaalde mate van verbranding vaststellen.

En ja, ik kan mij ook voorstellen dat men van bepaalde zaken een kweek maakt, om het materiaal beter of ├╝berhaupt te kunnen onderzoeken. Een kweek zal ook in het verlengde moeten liggen van het onderzoek, bijvoorbeeld om een vergiftiging beter aan te kunnen tonen of te onderzoeken wat het gif nu precies was. Of om de ontwikkeling van die ziekte beter in kaart te brengen.
Naar wat ik er van gehoord heb, is dat men een soort standaard gebruikt, waarbij vrijwel van alles bekeken en onderzocht wordt.

mr W.G.H.M. van der Putten

9 december 2000

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder