Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Obductie, beslissen alle kinderen mee?

9 februari 2003

Vraag nummer: 1988 (oude nummer: 2374)

Sun, 9 Feb 2003 14:22

Beste heer van Putten,
Moet de vraag of er obductie op de overledene verricht mag worden gesteld worden aan alle kinderen? Of is 1 voldoende?
Hopelijk heeft u hier een duidelijk antwoord op!
Vriendelijk bedankt!
Mevr. van Dijk

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De toestemming van 1 kind is voldoende.
Het gaat er echter in beginsel niet om wat dat kind zelf wil of niet niet, maar of het kind kan inschatten wat de overleden ouder gewild zou hebben. Zou die ouder sectie op zichzelf hebben toegestaan of niet?
Dat is althans de benadering van de wetgever. Ik denk niet dan in de praktijk een arts vraagt aan een kind wat diens ouder gewild zou hebben, maar wat het kind wil, waarbij het aan hem/haar is om de wens of vermoedelijke wens van diens vader/moeder te respecteren.

Het gaat er de wetgever primair om wie bereikbaar is. Men moet geen dagen overleggen over obductie, want dan kan/hoeft het soms niet meer. De vraag van de arts kan worden voorgelegd aan het eerst kind dat men kan bereiken. Natuurlijk kan dat kind ook even overleggen met andere bereikbare kinderen, maar noodzaak is dat niet.

mr W.G.H.M. van der Putten

9 februari 2003

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder