Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten autopsie bij aanvraag parket

24 juni 2011

Vraag nummer: 25311 (oude nummer: 16837)

Voor wie zijn de autopsiekosten als het parket een autopsie aanvraagd?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Die kosten zijn voor rekening van de overheid, niet van de nabestaanden.
Dit is logisch; de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kosten.

Dit is ook opgenomen in de circulaire over de afbakening tussen politie- en justitiekosten van 19 december 2006, kenmerk 5459922/06 (Stcrt van 22 december 2006, nr 250, pag 16), die oorspronkelijk gold tot 1-1-2011, maar op 22 december 2010 met de maximale looptijd van een circulaire is verlengd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder