Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Hoe vind ik DNA?

2 juni 2016

Vraag nummer: 46359

6 Algemene vragen Wat kunt u hierin bijdragen

Vraag 1: Mijn oma is 20 jaar geleden overleden
Hoe vind ik DNA?

Vraag 2: Mijn Opa is 40 jaar geleden overleden
Hoe vind ik DNA?

Vraag 3: Zou het zinvol zijn om een wetenschappelijk bedrijf op te richten
waar DNA overige kennis - denk aan DNA verwantschap ECHT opgeslagen is

Vraag 4
Mijn moeder is 10 jaar geleden overleden
Hoe vind ik DNA?

Vraag 5
Mijn vader is 20 jaar geleden overleden
Hoe vind ik DNA?

Vraag 6: Wanneer wordt bij een ieder die overlijdt DNA afgenomen? en neutraal opgeslagen
Als iemand gewoon DNA zoekt dat hij dat gewoon kan vragen
Ik ben op zoek enz

Waar: IK krijg NERGENS antwoorden daarom naar mr. van der Putten

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vragen zijn van medische aard. Deze site en deze rubriek richten zich op de wetgeving inzake overlijden en begraven en cremeren. Dat heeft niets met DNA te maken.

Als iemand DNA van een ouder of voorouder nodig heeft, is dat soms nog wel te vinden in een begraven stoffelijk overschot. Na crematie is in de as geen DNA meer te vinden.

Men kan echter niet zomaar een stoffelijk overschot opgraven. Daar is vergunning van de burgemeester voor nodig. DNA-onderzoek kan een reden zijn. Mij zijn wel gevallen bekend waarbij om te onderzoeken of de overledene iemands vader was, een opgraving heeft plaatsgevonden. Maar het krijgen van een vergunning lijkt mij geen standaard-actie.

Ik zou me best kunnen voorstellen dat er een bedrijf zou kunnen zijn waar men DNA kan laten opslaan om toekomstige generaties mee te kunnen helpen. Er zullen dan wel heel wat ethische, medische en juridische aspecten aan vast zitten. Maar onmogelijk lijkt het me niet.
Misschien is het ook niet eens nodig om het DNA zelf te bewaren, maar om na onderzoek alleen de gegevens te bewaren.

Er zijn bedrijven die DNA onderzoeken. Of en hoe zij DNA en/of gegevens bewaren is mij niet bekend. Pathologen in ziekenhuizen verrichten sectie en onderzoeken en bewaren soms weefsels, dus ook DNA. De wetgeving en richtlijnen op dit vlak ken ik niet. Want dat zijn medische kwesties en ik ben alleen bekend met de wetgeving voor begraven en cremeren.

Er wordt nu bij geen enkele overledene DNA afgenomen; daar is geen reden voor. Het zou ook niet mogen zonder voorafgaande toestemming van de overledene.

Maar misschien is een DNA-bank waar mensen vrijwillig DNA afstaan voor hun nageslacht of voor de wetenschap in het algemeen wel een goed idee.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder