Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Geen toestemming vertegenwoordiger. Wel/geen obductie?

24 oktober 2013

Vraag nummer: 36094

In de folder Obductie Artsen (in de Infotheek / artikelen-en-rapporten / folders-over-obductie / folder-obductie-artsen) wordt gesproken over het verlenen van toestemming voor obductie. Wat is de procedure in het geval er geen wettelijke vertegenwoordiger is welke toestemming kan verlenen en de overledene geen codicil had. Wordt er dan uit gegaan van toestemming of afwijzing?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien de overledene geen codicil, testament of andere wilsbeschikking had en er geen nabestaanden zijn die namens de overledene toestemming kunnen geven, mag geen obductie/sectie plaatsvinden.

Artikel 72 van de Wet op de lijkbezorging stelt de aanwezigheid van toestemming nadrukkelijk als voorwaarde om sectie te verrichten.

Overigens kan men niet spreken van een 'wettelijk vertegenwoordiger' van de overledene. Een overledene heeft geen wettelijk vertegenwoordiger. Dat is juridisch onmogelijk.
Erfgenamen en andere nabestaanden van een overledene kunnen diens wens uitvoeren, maar dat is iets anders.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > Reportages > Uitvaartvoorlichting.
Bijvoorbeeld over het ter beschikking stellen van je lichaam aan de wetenschap na overlijden (ontleding).

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder