Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geen toestemming vertegenwoordiger. Wel/geen obductie?


24 oktober 2013

Vraag nummer: 36094

In de folder Obductie Artsen (in de Infotheek / artikelen-en-rapporten / folders-over-obductie / folder-obductie-artsen) wordt gesproken over het verlenen van toestemming voor obductie. Wat is de procedure in het geval er geen wettelijke vertegenwoordiger is welke toestemming kan verlenen en de overledene geen codicil had. Wordt er dan uit gegaan van toestemming of afwijzing?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien de overledene geen codicil, testament of andere wilsbeschikking had en er geen nabestaanden zijn die namens de overledene toestemming kunnen geven, mag geen obductie/sectie plaatsvinden.

Artikel 72 van de Wet op de lijkbezorging stelt de aanwezigheid van toestemming nadrukkelijk als voorwaarde om sectie te verrichten.

Overigens kan men niet spreken van een 'wettelijk vertegenwoordiger' van de overledene. Een overledene heeft geen wettelijk vertegenwoordiger. Dat is juridisch onmogelijk.
Erfgenamen en andere nabestaanden van een overledene kunnen diens wens uitvoeren, maar dat is iets anders.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > Reportages > Uitvaartvoorlichting.
Bijvoorbeeld over het ter beschikking stellen van je lichaam aan de wetenschap na overlijden (ontleding).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE