Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

DNAmateriaal

25 maart 2003

Vraag nummer: 2113 (oude nummer: 2511)

Tue, 25 Mar 2003 13:10

Mijne Heren,
Afgelopen November is mijn Biologische vader (en halfbroer)overleden in een ziekenhuis.
Ik wist van het bestaan van een half zus af.
Zij niet van mij, zij heeft altijd gedacht dat ik haar tante was.
Ik heb geen DNA test gedaan indertijd omdat mijn Biologische vader mij had bevestigd mondeling in het bijzijn van mijn moeder mijn vader te zijn; dit was toen voldoende.
Zijn weduwe onkent nu alles en ik word als leugenaar gezien.
Mijn vraag is kan ik via het ziekenhuis waar mijn vader is overleden aan DNAmateriaal komen om alsnog zijn vaderschap te bewijzen.
En heeft dit zin want als hij niet mijn biologische vader is dan is dat dus zijn vader.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ten eerste is het de vraag of het ziekenhuis nog lichaamsmateriaal met DNA van uw biologische vader heeft. Want ook als er bijvoorbeeld sectie is verricht, heeft het - denk ik- geen zin om dat maanden lang te bewaren.
Maar als dat wel zo is, denk ik dat men dit niet, voor welk doel dan ook, kan afstaan, behalve op basis van een rechterlijk vonnis. Ik ben echter onvoldoende bekend met voorschriften en regelgeving omtrent lichaamsmateriaal om er een sluitend antwoord op te geven.

Ik moet u adviseren om een advocaat te raadplegen, die e.e.a. kan uitzoeken en zonodig actie ondernemen.

mr W.G.H.M. van der Putten

25 maart 2003

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder