Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Controle echtgenoot/partner artikel 72 Wlb

22 september 2004

Vraag nummer: 3324 (oude nummer: 4684)

Geachte heer van der Putten,

wie moet controleren of het zoals art. 72 lid 2 zegt om een niet van tafel en bed gescheiden echtgenote en bijv. om een geregistreerde partner gaat.

Nu kan ik mij ook nog voorstellen dat controle niet nodig is nu de wet in datzelfde artikel ook spreekt van een andere levensgezel of van degene die de zorg voor het lijk op zich neemt. Ik bedoel als de wet deze mogelijkheden noemt die zo ruim zijn, dan hoeft controle mogelijk helemaal niet plaats te vinden. Tot nu toe controleren de pathologen bij het vragen om toestemming niet nabestaanden.
Graag uw mening,

met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er is geen controle nodig in die zin dat iemand met trouwboekjes, paspoorten en stambomen aan moet komen zetten. Men mag er op vertrouwen dat zeker op zo'n emotioneel zeer beladen moment, mensen die bij de overledene zijn of op diens huisadres de telefoon aannemen, de waarheid spreken over hun feitelijke relatie tot de overledene.
De wetgever althans acht geen controle nodig.

Wel zou ik, als ik als patholoog of andere arts of medewerker van een ziekenhuis met mensen hierover praat, hun personalia (naam, adres, telefoonummer) noteren en hun - volgens hun eigen zeggen, relatie tot de overledene. Dat lijkt mij zorgvuldig genoeg.

Mij is nooit ter ore gekomen dat hier in het verleden door nabestaanden misbruik van is gemaakt, dan wel anderszins een probleem is ontstaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder