Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Controle echtgenoot/partner artikel 72 Wlb


22 september 2004

Vraag nummer: 3324  (oude nummer: 4684)

Geachte heer van der Putten,

wie moet controleren of het zoals art. 72 lid 2 zegt om een niet van tafel en bed gescheiden echtgenote en bijv. om een geregistreerde partner gaat.

Nu kan ik mij ook nog voorstellen dat controle niet nodig is nu de wet in datzelfde artikel ook spreekt van een andere levensgezel of van degene die de zorg voor het lijk op zich neemt. Ik bedoel als de wet deze mogelijkheden noemt die zo ruim zijn, dan hoeft controle mogelijk helemaal niet plaats te vinden. Tot nu toe controleren de pathologen bij het vragen om toestemming niet nabestaanden.
Graag uw mening,

met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er is geen controle nodig in die zin dat iemand met trouwboekjes, paspoorten en stambomen aan moet komen zetten. Men mag er op vertrouwen dat zeker op zo'n emotioneel zeer beladen moment, mensen die bij de overledene zijn of op diens huisadres de telefoon aannemen, de waarheid spreken over hun feitelijke relatie tot de overledene.
De wetgever althans acht geen controle nodig.

Wel zou ik, als ik als patholoog of andere arts of medewerker van een ziekenhuis met mensen hierover praat, hun personalia (naam, adres, telefoonummer) noteren en hun - volgens hun eigen zeggen, relatie tot de overledene. Dat lijkt mij zorgvuldig genoeg.

Mij is nooit ter ore gekomen dat hier in het verleden door nabestaanden misbruik van is gemaakt, dan wel anderszins een probleem is ontstaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE