Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bewaartermijn uitgenomen organen of weefsels bij sectie


1 oktober 2003

Vraag nummer: 2523  (oude nummer: 3144)

Geachte heer Van der Putten,

Bestaat er bij de uitname (zonder terugplaatsing) van weefsels of organen bij een sectie een (wettelijke) plicht om deze weefsels of organen (of preparaten daarvan) bijvoorbeeld maximaal 10 jaar te bewaren en daarna te vernietigen? Of is er een andere wettelijke termijn aan het bewaren van organen gebonden? Zo ja, in welke wet of in welk besluit staat deze termijn opgenomen?

Met vriendelijke groet,

Ilse van der Poel

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Volgens mij is er geen bewaarplicht voor af- en uitgenomen weefsels en organen. Maar deze materie zit meer in de sfeer van medische wetgeving dan in de sfeer van lijkbezorging en wellicht bestaat er wet- of regelgeving op dit vlak die ik niet ken. Je kunt ook nog denken aan pseudo-wetgeving, zoals richtlijnen van een overheidsdienst zoals de Geneeskundige Inspectie.

Ik durf er daarom geen 'zeker' antwoord op te geven en zou u adviseren om contact op te nemen met de Geneeskundige Inspectie van het ministerie van Volksgezondheid.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE