Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Beslaglegging lijk en sectie


25 maart 2003

Vraag nummer: 2114  (oude nummer: 2512)

Tue, 25 Mar 2003 13:35

Als de politie beslag op een overledene legt en deze vervolgens naar Rijswijk gebracht wordt om daar de doods oorzaak vast te laten stellen en een misdrijf en daardoor een misdrijf uit te kunnen sluiten en ik dat niet wil (ik dus die onderzocht moet worden) en dat ook op papier heb staan welke ik op zak heb en bij de notaris op papier heb gezet.

Gaat de sectie dan wel of niet door?

Als deze wel door gaat wie bepaald dat en gaat dat voor de wil van overledene en diens familie.
En is dit via de rechter aan te vechten?

Vriendelijke groet,
Jan Versteen

Antwoord:

Geachte heer,

Als in het kader van een (vermoedelijk) misdrijf sectie plaats vindt, dan doet de mening van de overledene (of diens nabestaanden) er in beginsel niet toe. De officier van justitie beslist.
Dat u dat hebt opgeschreven, op een 'zomaar'-papier dat u op zak draagt, of in een testament bij de notaris, maakt geen verschil.

De beslissing van de officier van justitie is inderdaad bij de rechter aan te vechten, in een spoed-procedure, maar ik denk niet dat nabestaanden veel kans maken. Als er vermoeden van misdrijf is, moet immers vast komen te staan of dat inderdaad het het geval is, en zo ja, hoe. Alleen als op andere wijze onomstotelijk komt vast te staan dat er geen misdrijf is, kan de sectie worden tegengehouden.

mr W.G.H.M. van der Putten

25 maart 2003

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE