Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Beslaglegging lijk en sectie

25 maart 2003

Vraag nummer: 2114 (oude nummer: 2512)

Tue, 25 Mar 2003 13:35

Als de politie beslag op een overledene legt en deze vervolgens naar Rijswijk gebracht wordt om daar de doods oorzaak vast te laten stellen en een misdrijf en daardoor een misdrijf uit te kunnen sluiten en ik dat niet wil (ik dus die onderzocht moet worden) en dat ook op papier heb staan welke ik op zak heb en bij de notaris op papier heb gezet.

Gaat de sectie dan wel of niet door?

Als deze wel door gaat wie bepaald dat en gaat dat voor de wil van overledene en diens familie.
En is dit via de rechter aan te vechten?

Vriendelijke groet,
Jan Versteen

Antwoord:

Geachte heer,

Als in het kader van een (vermoedelijk) misdrijf sectie plaats vindt, dan doet de mening van de overledene (of diens nabestaanden) er in beginsel niet toe. De officier van justitie beslist.
Dat u dat hebt opgeschreven, op een 'zomaar'-papier dat u op zak draagt, of in een testament bij de notaris, maakt geen verschil.

De beslissing van de officier van justitie is inderdaad bij de rechter aan te vechten, in een spoed-procedure, maar ik denk niet dat nabestaanden veel kans maken. Als er vermoeden van misdrijf is, moet immers vast komen te staan of dat inderdaad het het geval is, en zo ja, hoe. Alleen als op andere wijze onomstotelijk komt vast te staan dat er geen misdrijf is, kan de sectie worden tegengehouden.

mr W.G.H.M. van der Putten

25 maart 2003

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder