Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Autopsie na natuurlijke dood

26 september 2011

Vraag nummer: 26144

Als iemand dood is aangetroffen in zijn huis en er is een natuurlijke dood geconstateerd. is het dan mogelijk om een autopsie aan te vragen om de oorzaak vast te stellen?
Hoe doe je dat?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Helaas, dat weet ik niet precies.
Ik neem aan dat men (voor eigen rekening) als opdrachtgever van de uitvaart ook (eerst) een arts kan vragen om sectie op de overledene te verrichten.
Of dat via de huisarts kan of dat men direct met een ziekenhuis moet regelen, weet ik niet.

Maar het lijkt mij verstandig om - voordat men tot deze rompslomp en kosten besluit - eerst eens met de behandelend arts of de arts die de overledene geschouwd heeft te praten. Misschien kan het antwoord op uw vragen ook al zo gegeven worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder