Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Autopsie bij zelfdoding


20 april 2006

Vraag nummer: 4392  (oude nummer: 7907)

Wordt er ook een autopsie gedaan als het gaat om zelfdoding en men niet weet waaraan deze is overleden, maar alleen een vermoeden heeft van de oorzaak? Indien dat wel het geval, dan ook als een lid van de familie hiervoor geen toestemming geeft?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er vindt altijd een lijkschouwing plaats. Of dat er ook een autopsie/sectie plaats vindt, durf ik niet te zeggen. Ik denk dat het niet altijd nodig is.
Maar áls dat zo is, dan is het altijd in het kader van een strafrechtelijk vooronderzoek (nagaan of iets wat op zelfmoord lijkt niet tóch moord is) en is toestemming van nabestaanden niet nodig.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE