Autopsie bij zelfdoding


20 april 2006

Vraag nummer: 4392  (oude nummer: 7907)

Wordt er ook een autopsie gedaan als het gaat om zelfdoding en men niet weet waaraan deze is overleden, maar alleen een vermoeden heeft van de oorzaak? Indien dat wel het geval, dan ook als een lid van de familie hiervoor geen toestemming geeft?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er vindt altijd een lijkschouwing plaats. Of dat er ook een autopsie/sectie plaats vindt, durf ik niet te zeggen. Ik denk dat het niet altijd nodig is.
Maar áls dat zo is, dan is het altijd in het kader van een strafrechtelijk vooronderzoek (nagaan of iets wat op zelfmoord lijkt niet tóch moord is) en is toestemming van nabestaanden niet nodig.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >