Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Autopsie bij zelfdoding

20 april 2006

Vraag nummer: 4392 (oude nummer: 7907)

Wordt er ook een autopsie gedaan als het gaat om zelfdoding en men niet weet waaraan deze is overleden, maar alleen een vermoeden heeft van de oorzaak? Indien dat wel het geval, dan ook als een lid van de familie hiervoor geen toestemming geeft?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er vindt altijd een lijkschouwing plaats. Of dat er ook een autopsie/sectie plaats vindt, durf ik niet te zeggen. Ik denk dat het niet altijd nodig is.
Maar áls dat zo is, dan is het altijd in het kader van een strafrechtelijk vooronderzoek (nagaan of iets wat op zelfmoord lijkt niet tóch moord is) en is toestemming van nabestaanden niet nodig.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder