Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

1 kind geeft toestemming en andere kinderen niet

5 september 2015

Vraag nummer: 43669

Kan een van de kinderen beslissen om een obductie te laten plaatsvinden als meerdere kinderen daar niet achter staan, dus geen toestemming geven hiervoor?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Hier zijn geen harde regels voor. De artsen kunnen niet nagaan wie allemaal kind van de overledene is en waar die wonen en of die op korte termijn te bereiken zijn. Soms is er haast geboden met een obductie; dan kan men niet zeggen: "Gaat u maar eens rustig intern overleggen en dan hoor ik het volgende week wel".
Wanneer een arts toestemming heeft van een van de kinderen, zal hij er in de regel van uitgaan dat hij daar voldoende aan heeft.
Echter, wanneer er andere kinderen zijn die geen obductie wensen, dan kunnen zij die wens ook bij de arts of het ziekenhuis kenbaar maken.
Mij lijkt dat als er kinderen zijn die geen obductie wensen, dat er dan ook geen obductie plaats dient te vinden.

Een ziekenhuis hoeft niet te gaan speuren hoeveel kinderen er zijn en wat die er allemaal van vinden. Dat kan een ziekenhuis ook niet eens nagaan, want men heeft geen toegang tot de gemeentelijke basisadministratie. Op basis van de toestemming van 1 kind kunnen de artsen aan de slag. Maar als een of meer andere kinderen aan het ziekenhuis laten weten tegen obductie te zijn, mag het mijns inziens niet plaats vinden. Het mag mijns inziens niet zo werken dat dan het principe 'de meeste stemmen tellen' gelden; mij lijkt dat ieder kind een vetorecht heeft.

Echter, mij zijn geen richtlijnen over kinderen met andere meningen bekend en er is mij ook geen jurisprudentie bekend. Maar ik denk dat een 'vetorecht' het meest in overeenstemming is met de bedoeling van de wetgever. Het is logisch om dat bij kinderen te leggen. Maar om dat vetorecht ook bij kleinkinderen te leggen, of bij broers en zussen van de overledene e.d. wanneer er ook kinderen zijn, gaat te ver.

Vergelijk andere vragen in de subrubriek 'Sectie'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Zijn kinderen verplicht de uitvaart van hun ouders te betalen?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder