Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wat moet worden verstaan onder Nederlandse wateren en Internationale wateren?


24 november 2003

Vraag nummer: 2673  (oude nummer: 3448)

Geachte heer van der Putten,
In het verleden heeft u een aantal vragen over het zeemansgraf beantwoord. De beantwoording daarvan laat bij mij nog enige onduidelijkheid.
Enerzijds schrijft u dat het mogelijk is in de internationale wateren, maar in een ander antwoord geeft u aan dat je mogelijk wel in conflict komt met de wet en het Besluit op de lijkbezorging.
Kunt u aangeven op welke conflicten u doelt? Kunt u daarnaast aangeven wat in deze context moet worden verstaan onder Nederlandse wateren en Internationale wateren?
Bij voorbaat dank.
Jan Luik

Antwoord:

Geachte heer Luik,

Vanaf een Nederlands schip in internationale wateren mag geen lichaam overboord worden gezet, als de overledene als dode aan boord is gebracht. En in Nederlandse wateren al helemáál niet. Dat volgt uit de Wet en het Besluit op de lijkbezorging.

Alleen als iemand op volle zee is overleden en het zijn wens is/was om overboord te worden gezet, mag dat laatste vanaf een Nederlands schip in internationale wateren. En dan eigenlijk nog alleen als het redelijkerwijs niet mogelijk is om iemand (per helicopter) aan land te brengen of langere tijd gekoeld aan boord te bewaren.

In Nederlandse wateren mag nooit een lijk overboord worden gezet. Simpelweg omdat het te dicht bij de kust is en de kans van aanspoelen te groot is. De Noordzee is ook maar enkele tientallen meters diep; een lijk zinkt dus niet echt naar de diepte, zoals in een oceaan.

Internationale wateren zijn de wateren die niet tot het territorium van een land worden gerekend. Zoals midden op een oceaan. De Nederlandse wateren behoren tot het Nederlandse grondgebied. De Britse tot Brits grondgebied, de Deense tot Deens gebied, etc. Hoe ver die 'nationale' wateren uit de kust gaan en waar die grenzen lopen, weet ik ook niet. Maar zeelui wel, en daar gaat het om.

Er zullen ook wel landen zijn waar een zeemansgraf een 'normale' en legale vorm van lijkbezorging is (bij ons is het dat ook, maar alleen in geval van nood; zonder nood is het illegaal), zoals naar ik heb vernomen Engeland. Maar om zeker te zijn dat men nergens problemen krijgt, zijn de internationale wateren veiliger.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE