Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Orgaandonatie èn ter beschikking stelling aan de wetenschap

13 december 2002

Vraag nummer: 1862 (oude nummer: 2235)

Fri, 13 Dec 2002 20:36

Kun je in principe voor beide bovenstaande opties tegelijk besluiten? Dus na overlijden eerst het lichaam afdragen voor (orgaan)donatie en daarna de lichaamsrestanten ter beschiking stellen aan de medische wetenschap?
Of neemt de medische wetenschap in de regel sowieso geen "incomplete" lichamen aan?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Uw vraag gaat mijn kennis en ervaring te buiten. Maar ik denk dat het in principe kan, alleen niet bij alle organen. Als het bij orgaandonatie gaat om eenvoudige zaken als het afnemen van hoornvlies van het oog, of huidweefsel, kun je het lichaam nauwelijks incompleet noemen als het lichaam later bedoeld zou zijn om medische studenten de anatomie van het lichaam te laten zien. Als een overlijden zou plaatsvinden in of nabij een academisch ziekenhuis, zou ik me goed kunnen voorstellen dat het praktisch ook makkelijk te combineren is.
Het lijkt me echter wel zaak om in een donorcodicil en een wilsbeschikking inzake het ter beschikking stellen aan de wetenschap nauwkeurig te omschrijven wat u wilt doneren en wát voorrang heeft als e.e.a. niet te combineren zou zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

13 december 2002

Ik kreeg vanavond van een attente lezer nog de volgende opmerking:
"Ik las zojuist de vraag en het antwoord over terbeschikking én donatie.
Eerder dit jaar sprak ik met prof. Moorman, hoogleraar anatomie van de UvA en bij het AMC belast met de mensen die hun lichaam ter beschikking stellen. Hij vertelde me dat donatie en terbeschikkingstelling niet verenigbaar zijn. Vooral om een technische reden: bij het verwijderen van organen raken vaten beschadigd waardoor de lichamen niet meer goed geconserveerd kunnen worden."

WvdP
13-12-2002

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder