Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Thuis opbaren met aids


3 november 2004

Vraag nummer: 3435  (oude nummer: 4879)

Mijn moeder is terminaal, met aids. Zij wil graag thuis worden opgebaard. Wij hebben vandaag voorbespreking met de plaatselijke ondernemer. thuis opbaren is vanwege aids onmogelijk, volgens hem. Ik kan er niets over vinden. Zijn er oplossingen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het thuis opbaren met aids is zeker niet onmogelijk. Het is niet verboden en er zijn ook geen adviezen of richtlijnen om het niet te doen.
Ik weet dat enkele jaren geleden door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen contact is geweest met de Geneeskundige inspectie van het ministerie van Volksgezondheid met de vraag of medewerkers van begraafplaatsen, crematoria of uitvaartondernemingen (en bezoekers) een risico liepen met ziektes als BSE, aids en dergelijke. Volgens de inspectie was dat niet het geval omdat de besmetting slechts op beperkte manieren over kan gaan. Het is natuurlijk verstandig om voorzorgsmaatregelen te nemen bij het afleggen van de persoon, opdat men niet met bloed e.d. in aanraking komt terwijl men zelf een wondje aan een vinger heeft en dat soort zaken. Maar dat geldt altijd, ook bij afleggen zonder opbaren en ook bij opbaren in een rouwcentrum.

Bij de Uitvaartvereniging Noord-Hollandse Coöperatie (UNC) was behoefte aan een protocol voor de verzorging van overledenen. Door hygiënerichtlijnen worden de gezondheidsrisico's bij het werken met overledenen voor medewerkers beperkt. Samen met de GG&GD Amsterdam is een onderzoek gedaan naar de risico's die zich kunnen voordoen bij het werken met overledenen. Deze risicoanalyse heeft geleid tot het opstellen van hygiënerichtlijnen voor de uitvaartbranche, die bij de GG&GD besteld kunnen worden. Een korte samenvatting is te vinden op de site www.gggd.amsterdam.nl, onder Hygiene en Uitvaartbranche. En ook op de site www.uitvaartmedia.nl onder Dossiers.
De belangrijkste conclusie is dat men zorgvuldig werkt, de risico's verwaarloosbaar klein zijn. En dat dit in de thuissituatie niet anders is dan in een uitvaartcentrum of in een ziekenhuismortuarium.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE