Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Thuis opbaren met aids

3 november 2004

Vraag nummer: 3435 (oude nummer: 4879)

Mijn moeder is terminaal, met aids. Zij wil graag thuis worden opgebaard. Wij hebben vandaag voorbespreking met de plaatselijke ondernemer. thuis opbaren is vanwege aids onmogelijk, volgens hem. Ik kan er niets over vinden. Zijn er oplossingen?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het thuis opbaren met aids is zeker niet onmogelijk. Het is niet verboden en er zijn ook geen adviezen of richtlijnen om het niet te doen.
Ik weet dat enkele jaren geleden door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen contact is geweest met de Geneeskundige inspectie van het ministerie van Volksgezondheid met de vraag of medewerkers van begraafplaatsen, crematoria of uitvaartondernemingen (en bezoekers) een risico liepen met ziektes als BSE, aids en dergelijke. Volgens de inspectie was dat niet het geval omdat de besmetting slechts op beperkte manieren over kan gaan. Het is natuurlijk verstandig om voorzorgsmaatregelen te nemen bij het afleggen van de persoon, opdat men niet met bloed e.d. in aanraking komt terwijl men zelf een wondje aan een vinger heeft en dat soort zaken. Maar dat geldt altijd, ook bij afleggen zonder opbaren en ook bij opbaren in een rouwcentrum.

Bij de Uitvaartvereniging Noord-Hollandse Coöperatie (UNC) was behoefte aan een protocol voor de verzorging van overledenen. Door hygiënerichtlijnen worden de gezondheidsrisico's bij het werken met overledenen voor medewerkers beperkt. Samen met de GG&GD Amsterdam is een onderzoek gedaan naar de risico's die zich kunnen voordoen bij het werken met overledenen. Deze risicoanalyse heeft geleid tot het opstellen van hygiënerichtlijnen voor de uitvaartbranche, die bij de GG&GD besteld kunnen worden. Een korte samenvatting is te vinden op de site www.gggd.amsterdam.nl, onder Hygiene en Uitvaartbranche. En ook op de site www.uitvaartmedia.nl onder Dossiers.
De belangrijkste conclusie is dat men zorgvuldig werkt, de risico's verwaarloosbaar klein zijn. En dat dit in de thuissituatie niet anders is dan in een uitvaartcentrum of in een ziekenhuismortuarium.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder