Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Opbaring in Duitsland niet mogelijk na 4 dagen?

24 december 2003

Vraag nummer: 2761 (oude nummer: 3638)

Mijn schoonvader is 4 dagen geleden overleden in een ziekenhuis in Duitsland a.g.v. een hartstilstand. Het heeft 3 dagen geduurd voordat zijn huidige gezin heeft kunnen regelen dat het Social Ambt garant stond voor de kosten (hij was niet verzekerd). Pas daarna konden zij een begrafenisondernemer bereid vinden om de 'zaak in behandeling te nemen'. Nu zegt de begrafenisondernemer dat wij geen afscheid meer van hem kunnen nemen omdat hij te lang dood zou zijn. Hij is zaterdagavond overleden en heeft in het ziekenhuis in de koeling gelegen. Het is nu woensdag. De begrafenisondernemer heeft hem zelf nog niet gezien, dus dat is niet de oorzaak dat het niet meer zou kunnen: zij zeggen dat het simpelweg is omdat hij al te lang dood is. Wat zijn onze rechten hierin? Mijn man heeft een tragische levensloop met zijn vader gehad en het is voor hem niet leefbaar als hij geen afscheid meer kan nemen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Over de regels in Duitsland kan ik niets zeggen.
In Nederland zou er geen belemmering zijn als nabestaanden de overledene zouden willen zien, als die 4 of 5 dagen oud is. De opdrachtgever van een uitvaart beslist óf een overledene nog gezien kan worden en door wie.

Echter, in Nederland, als niet de nabestaanden maar de Sociale Dienst de uitvaart zou regelen, is er geen recht om als nabestaande in een mortuarium afscheid te nemen. Het opbaren van iemand en bezoek ontvangen in een mortuarium kost namelijk extra uitvaartpersoneel en dus geld; de Sociale Dienst is niet verplicht om dergelijke extra kosten te maken als de nabestaanden zelf de kosten niet kunnen dragen of het er niet voor over hebben.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder