Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Opbaren in het verzorgingstehuis

4 oktober 2004

Vraag nummer: 3351 (oude nummer: 4746)

Wij hebben een vraag over het opbaren in het verzorgingstehuis.
Onze moeder woont al geruime tijd op een kamer in het verzorgingstehuis,en wel op een afdeling voor dementerende bewoners.Dit is een gesloten afdeling,waar de bewoners dus niet zelfstandig van de afd kunnen.Onze vraag aan het bestuur en clientenraad is ,of het mogelijk is wanneer ons moeder overlijd er een mogelijkheid bestaat tot opbaren op haar eigen kamer.Zowel bestuur als clientenraad kunnen wij niet overtuigen dat dit toch wel de laatste wens van moeder en kinderen is,en men weinig rekening houdt met de gevoelens van kinderen en kleinkinderen.Men zegt dat altijd alles mogelijk is wat betreft overlijden en uitvaart,maar dit is blijkbaar nog een groot taboe voor dergelijke instanties.De redenen die zij aanvoeren zijn:
Te emotioneel voor de mede_bewoners
Moeilijkheden met de koeling.
Wij als kinderen vinden dat ze over de emotie van fam heen gaan,en er geen zorg op maat geleverd wordt op deze manier.
Zij bepalen het afscheid voor onze moeder,en dat vinden wij erg triest.
Onze vraag is:in hoeverre kunnen zij dit weigeren?
En welke stappen kunnen wij nog nemen om dit als het mogelijk is toch te realiseren.

Alvast bedankt,en hopen op een reactie van jullie kant

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vraag is door anderen ook al eerder gesteld. Zie diverse vragen in de rubriek 'Overige onderwerpen' en wel in de sub-rubriek Mortuarium (o.a. vraag 1516: Ophalen overledenen mortuarium uit verzorgingstehuis) en de sub-rubriek Opbaren (o.a. vraag 734 en vraag 1141).

Of het mag of niet, moet vast liggen in de huisregels die gebaseerd zijn op een overeenkomst of algemene voorwaarden. Als vast ligt dat het verboden is en uw moeder deze regels bij haar komst in het verzorgingshuis heeft getekend, heeft het bestuur een sterk punt. Ik denk dat de clientenraad niet over dit soort dingen besluit. En er moet ergens beschreven zijn wat iemand wel of niet op zijn kamer mag; als het er opgebaard liggen niet uitgesloten is, is het mijns inziens dus mogelijk.
Enfin, leest u mijn eerdere antwoorden na s.v.p.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder