Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Mag een naturist naakt worden gekist?

29 november 2002

Vraag nummer: 1786 (oude nummer: 2154)

Thu Jun 20 16:01:28 2002 Deze vraag is echt serieus omdat ik naturist ben. Op het strand en in de sauna loop ik dus naakt en ik slaap ook naakt. Is het dan wettelijk toegestaan dat ik ook naakt wordt gekist, voorzover ik nog toonbaar ben. Begrijpenlijk wel met een afdeklaken tot romphoogte je hoeft tenslotte niet een ieder die afscheid komt nemen te schokkeren.

Antwoord:

Uiteraard mag iemand naakt worden gekist, naturist of niet.Hoe bloter, hoe beter. In ieder geval 'technisch' voor een spoedige skelettering. Een punt is alleen bij de opbaring, als men die wenst, dat het wat moeilijk is om het lichaam 'toonbaar' te laten zijn. Als iemand gekleed gekist is, zijn alleen het gezicht en de handen te zien, die wat worden gekleurd om er niet zo vaal uit te zien. Een bloot dood lichaam is ook echt helemaal een lijk en wat dat betreft schokkender dan dat we gewoonlijk gewend zijn.Maar uw keuze zal eenieder moeten respecteren.

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder