Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten opbaren in verzorgingshuis.

7 juni 2011

Vraag nummer: 24711 (oude nummer: 16784)

Als een bewoner in het verzorgingshuis, in het eigen appartement, opgebaard wordt mag het verzorgingshuis hier dan geld voor vragen ?

Antwoord:

Geachte heer,

Als men hier extra handelingen voor verricht, waarschijnlijk wel. Als het opbaren geheel door een uitvaartondernemer wordt uitgevoerd, zie ik geen reden voor extra kosten.

Maar is het niet het eenvoudigst om aan het verzorgingshuis zelf te vragen waarom men (wat voor) kosten rekent?
Men moet of echt zelf bepaalde diensten verlenen, dan wel naar huisregels of algemene voorwaarden kunnen wijzen die nabestaanden verplichten om een bepaalde vergoeding te betalen. Ook moet men in het laatste geval kunnen aantonen dat die regels of voorwaarden ook voor erfgenamen of nabestaanden gelden, omdat er een contract was met de overleden bewoner.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Vragen zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder