Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Geld betalen om mijn overleden vader te zien?

24 januari 2008

Vraag nummer: 5151 (oude nummer: 10171)

Ik wil mijn vader zien die is net overleden, maar ik moet er voor betalen hoort dat? Om te kijken? Kan dat kloppen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als u bedoelt te zeggen dat het opbaren van uw vader extra kosten met zich mee brengt, dan kan dat kloppen.
Het hangt er allereerst van af wat de persoon die opdracht heeft gegeven voor de uitvaart van uw vader, met de uitvaartonderneming heeft afgesproken. Of hij wordt opgebaard in een rouwcentrum of iets dergelijks, om afscheid te kunnen nemen, of niet.
Het kan zijn dat de opdrachtgever dit opbaren niet heeft afgesproken. Als iemand anders het nu toch graag heeft, ontstaan er extra kosten. Er moet immers iemand uw vader uit de koeling halen, de lichten en de verwarming aan doen, bezoekers binnen laten, koffiekopjes opruimen en uw vader weer naar de koeling brengen. Dat zijn extra (personeels)kosten, die de uitvaartonderneming in rekening brengt.
Dat lijkt mij ook niet zo gek.
Maar het zou wel gek zijn als er tóch al een dag en tijdstip is afgesproken waarop uw vader wordt opgebaard, dan van bezoekers te vragen dat zij er voor moeten betalen. Dat kan ik mij niet voorstellen.
Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als iemand op een andere dag of een ander tijdstip afscheid wil nemen, dat er extra kosten ontstaan, die de uitvaartonderneming in rekening kan brengen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, een verkeerd bedrag, de ene fout wordt veranderd in een andere fout, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder