Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie doet wat (identiteit achterhalen van onbekende dode bij natuurlijke dood)

2 november 2003

Vraag nummer: 2610 (oude nummer: 3313)

mijn vraag is de volgende:
als iemand een natuurlijke dood sterft en de identiteit is onbekend,wat is dan de prcedure?
bijv;iemand overlijd aan een hartstilstand op straat en niemand weet wie het is.de overledene wordt naar een mortuarium gebracht en dan?
wordt er door de politie afgewacht tot er een vermissing gemeld wordt?of wordt er de recherche er op gezet?wie doet wat?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Hier zijn geen wettelijke regels of procedures voor. Wanneer niemand anders actie onderneemt zal de politie de overledene laten overbrengen naar een mortuarium.
Hoe men vervolgens de identiteit probeert te achterhalen is - zo schat ik in - een kwestie van lokale kennis en ervaring. In een plattelandsdorp is dat heel anders dan in Rotterdam. In het dorp zijn de meeste mensen sowieso bekend en zal zich het probleem waarschijnlijk niet voordoen, maar dat terzijde.

Als u er het fijne van wilt weten, moet u het de politie zelf vragen. Kennis over de werkwijze van de politie om iemands identiteit vast te stellen is geen specialiteit van Uitvaart.nl.

Zie overigens ook vraag 2841 Berging verkeersslachtoffers in de sub-rubriek 'Diversen' in de categorie 'Overige onderwerpen'.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder