Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wanneer zijn ledematen een lijk

30 december 2011

Vraag nummer: 27045

Geachte heer Van der Putten,

Wanneer vormen gevonden ledematen een lijk? Bijvoorbeeld benen en armen worden bij de ene gemeente gevonden en het romp en de kop in een andere gemeente.

Wordt een niet geïdentificeerd lijk begraven zonder het verlof van de abs? Uit het besluit burgerlijke stand blijkt dat de namen verplichte gegevens zijn voor de overlijdensakte. Nu er geen aangifte van overlijden kan worden gedaan, we weten immers niet wie is overleden, vraag ik me af hoe of dit valt onder aparte regelgeving.

Met vriendelijke groet,
F. polat

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er is geen wettelijke regeling voor de vraag wanneer losse (of vaste) ledematen een lijk vormen.
Ik zou echter de romp van een overledene als 'uitgangspunt' nemen, als men zou kunnen kiezen tussen armen, benen, romp en hoofd.

Daar heb ik natuurlijk ook overwegingen bij.
Armen en benen en dergelijke zijn niet maatgevend. Als men in een ziekenhuis een arm of been amputeert, zegt men aan de hand van die arm of dat been niet dat de persoon is overleden.
Als het hoofd en de romp van een persoon van elkaar gescheiden zijn, zegt men niet dat het hoofd is ontlijfd, maar dat de persoon is onthoofd. Blijkbaar is de romp dan toch de 'kern' waar men van uit gaat.

Uw andere vraag behandel ik apart en plaats ik nogmaals in deze rubriek. Anders kan ik uw vragen niet goed rubriceren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden.
Zoals de vraag over 2 lichamen in 1 kist:

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder