Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Versterven

1 oktober 2004

Vraag nummer: 3339 (oude nummer: 4723)

Mijn moeder van 80 jaar ligt na een hersenbloeding nu bijna 2 maanden in een verpleegtehuis. Haar rechterzijde is verlamd en spreken kan zij nauwelijks. Voor haar ziekte was zij reeds dementerend.
De prognose voor haar is slecht. Nu zij vrijwillig te weinig vocht binnen krijgt is de vraag van de arts, aangezien moeder zich daar niet over uit kan laten (en ook in het verleden daarover niets heeft gezegd of vastgelegd): zullen we haar kunstmatig vocht gaan toedienen? Kan de dokter aan ook ons de vraag voorleggen: Zullen wij mijn moeder minimaal vocht toedienen, waardoor deze situatie op een passieve manier sneller tot zijn einde komt? Argumenten daarvoor zijn: de slechte prognose en het lijden waaronder mijn vader (81 jaar) met haar ziekte en situatie nu gebukt gaat.

Zou u deze vraag anoniem willen behandelen?

bij voorbaat dank voor uw antwoord

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is een juridische adviesrubriek en het niet geringe probleem dat u aansnijdt, is een deels medisch en vooral ethisch probleem. Veel zwaarder en belangrijker dus dan een doorsnee juridisch vraagje.
Ik acht mij niet competent argumenten pro en contra te noemen.
U moet daar met uw vader over spreken, met de artsen, en natuurlijk met eventuele broers en zussen, en waarschijnlijk tekent zich dan langzaam een bepaalde beslissing af. Ik denk dat het voor u allen ook belangrijk is om daarbij te overwegen "Wat zou moeder zelf gewild hebben?"

Hoe dan ook, dit is een uitermate zware en moeilijke situatie waarbij ik u graag veel sterkte wens.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder