Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verlof uitstel na niet-natuurlijk overlijden (en het horen van een arts)

6 februari 2006

Vraag nummer: 4263 (oude nummer: 7423)

Goedemiddag,
ik heb altijd begrepen dat als je een verklaring van geen bezwaar hebt van de officier van justitie, dat het dan niet nodig is een uitstelverklaring door een arts te laten tekenen. Bij de gemeente Hilversum staan ze er echter op dat we wel een uitstel verzorgen, dit brengt weer extra kosten met zich mee voor de familie, dus wil ik liever voorkomen. Ik kan het echter niet terugvinden in de wet op de lijkbezorging, dus wellicht heeft de gemeente gelijk?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De gemeente heeft gelijk. Nergens staat in de Wet op de lijkbezorging dat artikel 17, eerste lid, niet geldt in het geval van een niet-natuurlijke dood, of wanneer er verklaring van geen bezwaar is. Kortom, artikel 17 geldt altijd, dus zowel bij een natuurlijke als een niet-natuurlijke dood.

Een verklaring van geen bezwaar van de officier van justitie betekent dus niet automatisch verlof voor een uitgestelde lijkbezorging. En mij lijkt terecht dat de gemeente dan nog een verklaring van een arts wil zien, gelet op de tekst van artikel 17, eerste lid.
Echter, als je kijkt naar de logica van de wet, moet niet de uitvaartondernemer voor een verklaring van een arts zorgen, maar moet de gemeente zélf een arts consulteren. Het is luiwammesheid van de gemeente om te verlangen dat de aanvrager van het uitstelverlof met een verklaring van een arts komt. Maar de idee van de wetgever is dat de gemeente zelf een arts vraagt om de situatie te beoordelen. Dat is feitelijk lastig, OK, maar misschien kunt u hier de gemeente mee om de oren slaan: als de gemeente (formeel de burgemeester) een arts wenst te horen alvorens te beslissen wel of geen uitstel te verlenen, moet de gemeente zelf een arts sturen. Dát is het systeem van de wet. Dan heb je ook een neutraal onafhankelijk advies, wat je misschien niet hebt als de aanvrager zelf met een verklaring van een arts op de proppen komt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder