Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Natuurlijk vs niet natuurlijk(e dood)

8 november 2002

Vraag nummer: 1471 (oude nummer: 1827)

Tue Jan 16 18:02:21 2001

Indien iemand in een ziekenhuis komt te overlijden, en aldaar optimale zorg heeft ontvangen echter bij de klinisch aangevraagde en doorgevoerde obductie blijkt dat de diagnose volledig verkeerd is geweest, in absolute zin een gelukkig weinig voorkomend echter weldegelijk reeel probleem. Is hier dan sprake van natuurlijk overlijden (het natuurlijk verloop van de eigenlijke ziekte) of van niet natuurlijk overlijden (medisch onjuist handelen). (De vraagsteller is AGIO, Pathologie.)

Antwoord:

Tue Jan 16 23:29:23 2001

Geachte heer of mevrouw,

U vraagt of, wanneer iemand in een ziekenhuis komt te overlijden en achteraf blijkt dat de diagnose volledig verkeerd is geweest, sprake is van een natuurlijke dood of van een onnatuurlijke dood.
Dat valt op grond van uw algemene vraag niet te zeggen.
Als de behandeling onjuist is geweest en iemand is komen te overlijden omdat hij of zij - per ongeluk - niet de adequate behandeling heeft gehad, is sprake van een natuurlijke dood. De behandeling heeft de dood niet voorkomen en niet veroorzaakt.
Als de behandeling zelf de doodsoorzaak is (patiënt heeft ziekte A; arts denkt ziekte B en geeft pil B; pil B is per definitie dodelijk voor een persoon met ziekte A; zonder pil B had patiënt nog kunnen leven), dan is sprake van een niet-natuurlijke dood.
Het criterium voor een natuurlijke dood is of de dood spontaan zonder oorzaak van buitenaf is opgetreden.

Overigens wil een niet-natuurlijke dood niet altijd zeggen dat sprake is van 'opzet' of van een 'dader' of van 'schuld'.
Als iemand van de trap valt en zijn nek breekt, is dat een niet-natuurlijke dood. Maar er is niets strafbaars aan.
Als iemand van de trap wordt geduwd etc., is ook sprake van een niet-natuurlijke dood, maar ook van een strafbare handeling van een derde.

Ik kan me voorstellen dat artsen een beetje bang zijn van het begrip 'niet-natuurlijke dood', zeker als behandelend arts, omdat men dan de schuldvraag bij zichzelf zoekt of denkt dat anderen die bij hem zoeken. Soms zal dat zo zijn, als sprake is van een duidelijk aantoonbaar nalatig of fout handelen. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Het kan best zijn dat een bepaalde diagnose op een bepaald moment heel moeite te bepalen is, voor elke arts; als achteraf blijkt dat de diagnose fout was (en de behandeling contraproductief was) kan dat best ook niet-verwijtbaar zijn.

mr W.G.H.M. van der Putten

16 januari 2001

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder