Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Lijkvinding en termijn

31 juli 2004

Vraag nummer: 3246 (oude nummer: 4539)

In onze gemeente is een stoffelijk overschot gevonden dat al zeker 3 weken geleden is overleden. In overleg met familie en de HOvJ vindt crematie de dag na de vinding plaats. Crematorium vraagt zich af of de OvJ niet toestemming moet geven cfm art 16/17 WLB. Ambt. Burg. Stand meent dat verlof voldoende is omdat art 16 spreekt over binnen 36 uur na overlijden en de termijn reeds ruim is overschreden

Antwoord:

Geachte heer,

De officier van justitie (OvJ) is niet betrokken bij verlof voor uitstel van de begrafenis of crematie. Alleen als de uitvaart binnen 36 uur na het overlijden plaats dient te vinden, wat hier niet aan de orde is, dient de burgemeester (die het verlof verleent) de OvJ te vragen of deze geen bezwaren heeft en er mee instemt.

Formeel moet, als duidelijk is dat betrokkene al zeker 3 weken overleden is, door de burgemeester uitstel worden verleend op grond van artikel 17. Dat voorkomt dat men bijvoorbeeld nóg eens 1 of 2 weken zou kunnen wachten met de uitvaart. Maar feitelijk heeft dat in zo'n situatie waarin in overleg met de familie (en de OvJ die bericht zal hebben gehad van de lijkschouwer dat sprake is van een natuurlijke dood) snel wordt gecremeerd, weinig betekenis.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder