Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Lijkvinding en termijn


31 juli 2004

Vraag nummer: 3246  (oude nummer: 4539)

In onze gemeente is een stoffelijk overschot gevonden dat al zeker 3 weken geleden is overleden. In overleg met familie en de HOvJ vindt crematie de dag na de vinding plaats. Crematorium vraagt zich af of de OvJ niet toestemming moet geven cfm art 16/17 WLB. Ambt. Burg. Stand meent dat verlof voldoende is omdat art 16 spreekt over binnen 36 uur na overlijden en de termijn reeds ruim is overschreden

Antwoord:

Geachte heer,

De officier van justitie (OvJ) is niet betrokken bij verlof voor uitstel van de begrafenis of crematie. Alleen als de uitvaart binnen 36 uur na het overlijden plaats dient te vinden, wat hier niet aan de orde is, dient de burgemeester (die het verlof verleent) de OvJ te vragen of deze geen bezwaren heeft en er mee instemt.

Formeel moet, als duidelijk is dat betrokkene al zeker 3 weken overleden is, door de burgemeester uitstel worden verleend op grond van artikel 17. Dat voorkomt dat men bijvoorbeeld nóg eens 1 of 2 weken zou kunnen wachten met de uitvaart. Maar feitelijk heeft dat in zo'n situatie waarin in overleg met de familie (en de OvJ die bericht zal hebben gehad van de lijkschouwer dat sprake is van een natuurlijke dood) snel wordt gecremeerd, weinig betekenis.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >